พบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ราชพัสดุ จ.ราชบุรี

พบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ราชพัสดุ จ.ราชบุรี

พบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ราชพัสดุ จ.ราชบุรี

รูปข่าว : พบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ราชพัสดุ จ.ราชบุรี

พบการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ราชพัสดุ จ.ราชบุรี กรมธนารักษ์เดินหน้าตรวจสอบปัญหาที่ราชพัสดุใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ถูกออกเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. และ ส.ป.ก.เกือบ 2,000 ฉบับ ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพื่อแก้ปัญหาบุกรุกป่าต้นน้ำที่ล้อมรอบไปด้วยรีสอร์ตมากกว่า 100 แห่ง

ตัวแทนชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลกับนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เกี่ยวกับการเช่าที่ราชพัสดุใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เบื้องต้นพบปัญหา 3 ลักษณะ คือผู้เช่าพื้นที่เดิม ต้องการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การเช่า ผู้ที่ยังไม่ได้ทำสัญญาเช่า แต่ต้องการเช่าใหม่ และผู้ที่ไม่ได้ทำสัญญาเช่า แต่มีเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. ซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
 
การตรวจสอบยังพบการบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุทั้งที่เป็นป่าสมบูรณ์ แหล่งต้นน้ำ และพื้นที่ลาดชันอีกหลายร้อยไร่ ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ หรือบุกรุกพื้นที่ ส่วนการสร้างที่พักและรีสอร์ตบุกรุกที่ราชพัสดุที่ตรวจพบหลายแห่งก่อนหน้านี้ ล่าสุด ทหารดำเนินคดีแล้ว 
 
ปัจจุบัน อ.สวนผึ้ง มีผู้ประกอบการรีสอร์ต 172 แห่ง มีผู้เช่าที่ดิน 45 ราย ที่เหลือยังไม่ได้ยื่นขอเช่า และบางส่วนแจ้งยกเลิกกิจการ การตรวจสอบพบผู้บุกรุกพื้นที่ราชพัสดุ 6,500 คน รวมพื้นที่ 1,940 ไร่ พบการออกเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก และ ส.ป.ก.เกือบ 2,000 ฉบับ ทับพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งออกให้ตั้งแต่ปี 2519 - 2520 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ครอบครอง ซึ่งกรมธนารักษ์จะตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกอย่างยั่งยืน


กลับขึ้นด้านบน