กองทัพเรือลงพื้นที่ จ.ตราด ชี้แจงมาตรการจัดระเบียบประมง

กองทัพเรือลงพื้นที่ จ.ตราด ชี้แจงมาตรการจัดระเบียบประมง

กองทัพเรือลงพื้นที่ จ.ตราด ชี้แจงมาตรการจัดระเบียบประมง

รูปข่าว : กองทัพเรือลงพื้นที่ จ.ตราด ชี้แจงมาตรการจัดระเบียบประมง

กองทัพเรือลงพื้นที่ จ.ตราด ชี้แจงมาตรการจัดระเบียบประมง กองทัพเรือพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการประมงติดเขตชายแดน เพื่อทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการธุรกิจประมงในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการทำประมงให้เป็นไปตามระเบียบ IUU

นาวาเอกสำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 หรือ ศรชล. เขต1 ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ประกอบการประมงใน จ.ตราด กรณีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปยังสหภาพยุโรป

โดยเน้นย้ำถึงแผนและแนวทางการทำประมงตามระเบียบว่าด้วยการป้องกัน ต่อต้านและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย หรือ IUU พร้อมรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการประมงเพื่อสะท้อนปัญหาต่อรัฐบาล ด้านผู้ประกอบการประมงสะท้อนปัญหาในการทำประมงในพื้นที่ ทั้งปัญหาการขอใบอนุญาตอาชญาบัตร ,ปัญหาแรงงานข้ามชาติหลบหนีหลังนายจ้างขึ้นทะเบียนแรงงาน, ปัญหาไต๊ก๋งเรือที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ ขัดต่อกฎหมายการประมงไทย

ช่วงเช้าวันนี้ (1 พ.ค.2558) กองทัพเรือลงพื้นที่สุ่มตรวจเรือประมงในน่านน้ำทะเลอ่าวไทย โดยการตรวจการทำประมงครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ข้อมูลต่อผู้ประกอบการเรือประมงในการการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ IUU Fishing ทั้งการตรวจใบอนุญาตใช้เรือ สมุดบันทึกการทำประมง อาชญาบัตร ตลอดจนการขึ้นทะเบียนแรงงานประมง

และในวันที่ 6 พ.ค.2558 กรมประมงจังหวัดตราด เตรียมเปิดศูนย์ควบคุมการออกเข้าและออก หรือ port In port out เพิ่มเติมอีก 1 ศูนย์ เพื่อทำหน้าที่สำรวจจำนวนแรงงานบนเรือประมงทั้งเข้าและออกให้มีจำนวนที่ตรงกัน ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการแก้ปัญหาการค้าแรงงานหรือค้ามนุษย์


กลับขึ้นด้านบน