ผบ.ฉก.ปัตตานีพบปะพัฒนาสัมพันธ์ข้าราชการ

ผบ.ฉก.ปัตตานีพบปะพัฒนาสัมพันธ์ข้าราชการ

ผบ.ฉก.ปัตตานีพบปะพัฒนาสัมพันธ์ข้าราชการ

รูปข่าว : ผบ.ฉก.ปัตตานีพบปะพัฒนาสัมพันธ์ข้าราชการ

ผบ.ฉก.ปัตตานีพบปะพัฒนาสัมพันธ์ข้าราชการ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ จ.ปัตตานี พบข้าราชการ-ผู้นำท้องถิ่น นายก อบต.พิเทนเสนอให้มีการแก้ปํญหายาเสพติด และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

วันนี้ (10 เม.ย.2558) พล.ต.ชลิต เมฆมุกดา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี พบปะพัฒนาสัมพันธ์ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ในกิจกรรม"จิบน้ำชายามเช้า" ณ ศูนย์ศิลปาชีพ ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง ซึ่ง ผบ.ฉก.ปัตตานีได้ยืนยันในการติดตามจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย เป็นอำนาจในความรับผิดชอบของ ผบ.ฉก.ปัตตานี และจะดำเนินการด้วยความยุติธรรมและในกรอบของกฎหมาย

ด้าน นายก อบต.พิเทน เสนอปัญหา และความต้องการในพื้นที่ ดังนี้
1. ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่
2. ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้เพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น และปฏิบัติตามหลักของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 


กลับขึ้นด้านบน