กรมประมงเล็งเสนอทบทวนระงับเพาะเลี้ยงกุ้งขาว

กรมประมงเล็งเสนอทบทวนระงับเพาะเลี้ยงกุ้งขาว

กรมประมงเล็งเสนอทบทวนระงับเพาะเลี้ยงกุ้งขาว

รูปข่าว : กรมประมงเล็งเสนอทบทวนระงับเพาะเลี้ยงกุ้งขาว

กรมประมงเล็งเสนอทบทวนระงับเพาะเลี้ยงกุ้งขาว

กรมประมงเตรียมเสนอทบทวนประกาศระงับการเพาะสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด หลังประเมินอาจกระทบผู้ส่งออกและเกษตรกรเกือบ 7,000 ครัวเรือน
นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นห่วงว่า คำสั่งประกาศระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือน มิ.ย.นี้ โดยครอบคลุมการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำและกุ้งขาวแวนนานั้น อาจทำให้ผลผลิตกุ้งลดลงกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้ไทยอาจเสียส่วนแบ่งตลาดการส่งออกกุ้ง

กรมฯ จึงเตรียมเสนอคณะกรรมการประมงแห่งชาติ ที่มีพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาบรรเทาผลกระทบจากประกาศดังกล่าว โดยว่าจ้างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว เพื่อจำกัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกว่า 6,800 ครัวเรือน ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทบทวนประกาศดังกล่าว

ผศ.ยนต์ มุกสิก อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอมรับว่า ยังไม่มีผลงานวิจัยใดสามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า การเลี้ยงกุ้งขาวส่งผลให้เกิดปัญหาดินเค็ม หรือกระทบผลผลิตต่อไร่ในข้าวขาว แต่ประกาศดังกล่าวจะสร้างความตื่นตัวต่อภาครัฐและเอกชนในการจัดระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างจริงจัง

แหล่งข่าวจากกรมควบคุมมลพิษยืนยันว่า ผลการสำรวจน้ำจากบ่อกุ้งกว่า 150,000 ไร่ เป็นแหล่งแพร่กระจายความเค็มสู่แหล่งน้ำจืดธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรม อันเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาดินเค็ม โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางที่เป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญของประเทศ เช่น จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน