กรมศุลกากรลดรางวัลค่าปรับเหลือร้อยละ 15

กรมศุลกากรลดรางวัลค่าปรับเหลือร้อยละ 15

กรมศุลกากรลดรางวัลค่าปรับเหลือร้อยละ 15

รูปข่าว : กรมศุลกากรลดรางวัลค่าปรับเหลือร้อยละ 15

กรมศุลกากรลดรางวัลค่าปรับเหลือร้อยละ 15

กรมศุลการเตรียมลดเงินรางวัลค่าปรับจากร้อยละ 25 เหลือร้อยละ 15 และเพดานเงินรางวัลไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อกรณี เพื่อขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนและรองรับเออีซีที่จะมีผลในปี 2558

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าจำเป็นต้องปฏิรูประบบการทำงานของกรมศุลกากร เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ที่จะมีขึ้นในปี 2558 และขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

โดยเตรียมปรับร่างกฎหมายด้วยการลดเงินรางวัลจากค่าปรับผู้ที่ผู้กระทำผิดจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร จากร้อยละ 25 เหลือร้อยละ 15 และกำหนดเพดานเงินรางวัลที่จ่ายไม่เกิน 5,00,000 บาทต่อกรณี ทั้งนี้จะนำร่างแก้ไขกฎหมายฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติสัปดาห์หน้า

ขณะที่นายปีเตอร์ เอเลียต ประธานหอการค้าอเมริกันประเทศไทยเห็นด้วยกับการแก้ไขร่างกฎหมายนี้ เพราะเป็นการยืดหยุ่น ตามความหนักเบาของการกระทำความผิด และ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเรื่องขึ้นสู่การพิจารณาของศาลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้การประเมินภาษีเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเป็นการอำนวยการทำธุรกิจในไทยด้วย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน