ธกส.เตรียมปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นให้เกษตรกร

ธกส.เตรียมปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นให้เกษตรกร

ธกส.เตรียมปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นให้เกษตรกร

รูปข่าว : ธกส.เตรียมปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นให้เกษตรกร

ธกส.เตรียมปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นให้เกษตรกร

ธกส.เตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารที่มีหนี้ค้างชำระโดยวิธีลดเงินต้น รวมถึงแนวทางช่วยกษตรกรที่มีเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่มีหนี้เสียนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. กล่าวว่าปัจจุบันธนาคารมีลูกค้าซึ่งเป็นเกษตรกรเป็นหนี้ค้างชำระ จำนวน 380,000 ราย คิดเป็นเงินประมาณ 51,000 ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สิน ไม่ครอบคลุมการแก้ไขลูกหนี้ประเภทนี้ คณะกรรมการ ธกส. จึงอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับธนาคารโดยเพิ่มวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการลดเงินต้น เพื่อช่วยเกษตรกรลูกหนี้ตามหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ธกส.จะหารือหน่วยงที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีปฏิบัติต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา วิธีปฏิบัติกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถุนายน ปีที่แล้ว โดยเกษตรกรที่มีเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่มีหนี้เสีย ก็จะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ โดยแบ่งลูกค้าตามศักยภาพของรายได้ เป็นเกรด เอ บี และซี ทั้งนี้จะนำเงินต้น ร้อยละ 50 มาปรับโครงสร้างหนี้ ภายใน 5 ปี 10 ปี และ 15 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 และดอกเบี้ยค้างชำระ ให้พักชำระหนี้ไว้ก่อน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน