กรมสรรพสามิตเล็งหารือ “กรณ์” ปรับภาษีบุหรี่

กรมสรรพสามิตเล็งหารือ “กรณ์” ปรับภาษีบุหรี่

กรมสรรพสามิตเล็งหารือ “กรณ์” ปรับภาษีบุหรี่

รูปข่าว : กรมสรรพสามิตเล็งหารือ “กรณ์” ปรับภาษีบุหรี่

กรมสรรพสามิตเล็งหารือ “กรณ์” ปรับภาษีบุหรี่

กรมสรรพาสามิตเตรียมหารือ “กรณ์” รมว.คลัง ปรับภาษีบุหรี่ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
กรมสรรพสามิตเตรียมเข้าหารือเรื่องการปรับภาษีบุหรี่กับนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เพื่อหาข้อสรุปก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศที่สุด เบื้องต้นมี 2 แนวทาง คือปรับฐานการคำนวณภาษีบุหรี่เป็นคิดจากราคาขายปลีกแทนราคาหน้าโรงงานและราคานำเข้า พร้อมเสนอเพิ่มการเก็บภาษีในอัตราเชิงปริมาณด้วย เช่น บาทต่อมวน หรือบาทต่อกรัม จากปัจจุบันที่จัดเก็บตามมูลค่าหรือราคา โดยจะพิจาณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากภาษียาสูบเป็นฐานภาษีใหญ่ มีมูลค่าจัดเก็บปีละกว่า 70,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในครึ่งปีนี้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน