6 นิสิตแพทย์ มศว กลับถึงไทยแล้ว

6 นิสิตแพทย์ มศว กลับถึงไทยแล้ว

6 นิสิตแพทย์ มศว กลับถึงไทยแล้ว

รูปข่าว : 6 นิสิตแพทย์ มศว กลับถึงไทยแล้ว

6 นิสิตแพทย์ มศว กลับถึงไทยแล้ว นิสิตแพทย์ มศว จำนวน 6 คน ที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล เดินทางกลับถึงไทยแล้ว ด้วยเครื่องบิน TG 320 วันนี้ เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น.ที่ผ่านมา


กลับขึ้นด้านบน