แพทยสภาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล

แพทยสภาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล

แพทยสภาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล

รูปข่าว : แพทยสภาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล

แพทยสภาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล พระธรรมทูตไทยและแพทย์อาสาแพทยสภานำยา เวชภัณฑ์ ของใช้จำเป็น ลงพื้นที่ประสบภัยในวันนี้(2 พ.ค. 58) เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน พระในพุทธศานาต่างนิกายในพื้นที่ห่างไกลหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวผ่านไป 1 สัปดาห์

คณะพระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย-เนปาล และทีมแพทย์อาสาแพทยสภา ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางและแพทย์ฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ 4 คน เดินทางด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินทีจี 319 นำยาเวชภัณฑ์ รวมถึง เต้นท์ เครื่องนอน เป็นสิ่งของที่จัดส่งไปให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลในวันนี้(2 พ.ค. 58)

พระฐิตรโส พระแพทย์อาสาแพทยสภา ระบุว่า การใช้พุทธศาสนาโดยบทบาทของพระธรรมทูตที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับชาวเนปาล มีส่วนช่วยสำคัญในการขยายความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไปยังพื้นที่ห่างไกลได้ง่ายขึ้นสำหรับความช่วยเหลือที่จัดเตรียมไปครั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่มยาโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต เพื่อให้ผู้ป่วยชาวเนปาลใช้ทดแทนยาเดิมที่อาจจะสูญหายไป กลุ่มยาแก้อักเสบ หู คอ จมูก  กลุ่มศัลยกรรมกระดูก ที่สำคัญคือกลุ่มยาโรคติดเชื้อทั่วไปซึ่งมีความเสี่ยงในเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ

ขณะที่พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ระบุว่า การให้ความช่วยเหลือของพระธรรมทูตที่กระจายในแต่ละพื้นที่ประสบภัยขณะนี้ เน้นการประสานจัดหาปัจจัยสี่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น นอกจากช่วยเหลือประชาชนแล้ว ยังดูแลครอบคลุมไปถึงพระในพุทธศานาต่างนิกายอีกด้วย

สำหรับแพทย์อาสาที่ลงทะเบียนกับแพทยสภาขณะนี้มีทั้งสิ้น 744 คน ในจำนวนนี้เป็นแพทย์ทั่วไป 390 คน  แพทย์มีประสบการณ์ด้านภัยพิบัติ 129 คน  อายุรแพทย์ 70 คน  ศัลยแพทย์ 55 คน  วิสัญญีแพทย์ 36 คน แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 22 คน  กุมารแพทย์ 29 คน และ นิติเวช 2 คน โดยทั้งหมดพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงาน เพื่อสับเปลี่ยนการให้ความช่วยเหลือ


กลับขึ้นด้านบน