โบราณสถานสำคัญในเนปาลเสียหายจากแผ่นดินไหว

โบราณสถานสำคัญในเนปาลเสียหายจากแผ่นดินไหว

โบราณสถานสำคัญในเนปาลเสียหายจากแผ่นดินไหว

รูปข่าว : โบราณสถานสำคัญในเนปาลเสียหายจากแผ่นดินไหว

โบราณสถานสำคัญในเนปาลเสียหายจากแผ่นดินไหว ทีมข่าวไทยพีบีเอส สำรวจความเสียหายในมหาสถูปเจดีย์สวยัมภูนาถ ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่และเป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธและชาวฮินดู ซึ่งจากการสำรวจพบว่าโดยรอบมหาสถูปเจดีย์ฯ ได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ต้องปิดสถานที่ พร้อมกับมีทหารคอยรักษาความปลอดภัย ขณะที่บ้านพักและร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงก็ได้รับความเสียหายเช่นกันและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเนปาล


กลับขึ้นด้านบน