สกย.เตือนเร่งกรีดยางพาราทำให้น้ำยางออกน้อย

สกย.เตือนเร่งกรีดยางพาราทำให้น้ำยางออกน้อย

สกย.เตือนเร่งกรีดยางพาราทำให้น้ำยางออกน้อย

รูปข่าว : สกย.เตือนเร่งกรีดยางพาราทำให้น้ำยางออกน้อย

สกย.เตือนเร่งกรีดยางพาราทำให้น้ำยางออกน้อย

ผู้อำนวยการสำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เตือนชาวสวนยางพาราอย่างเพิ่งกรีดยางขณะที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ เพราะจะทำให้อายุที่จะเก็บน้ำยางสั้นลงและมีน้ำยางออกมาน้อยนายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือ สกย. เป็นห่วงว่าได้มีเกษตรกรจำนวนมากเร่งกรีดยางเพราะราคายางที่สูงขึ้นในขณะนี้ทั้งที่ต้นยางมีขนาดเล็กและไม่ถึงอายุเกณฑ์ ทำให้อายุการเก็บน้ำยางสั้นจาก 25-30 ปี เหลือเพียง 10-15 ปีเท่านั้น รวมทั้งน้ำยางยังออกน้อยด้วย พร้อมแนะว่ายางที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ต้องมีความสูงจากพื้นดิน 1.50 เมตร และมีเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ส่วนอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 7 ปี และเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางเลิกกรีดยางที่ยังไม่ได้ขนาด สกย.จึงได้จัดทำโครงการลดการกรีดยางขนาดเล็ก โดยเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเดือนนี้ เพื่อให้สินเชื่อแก่ชาวสวนยางรายละไม่เกิน 300,000 บาท
สำหรับราคายางพาราที่ตลาดกลางอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำยางสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 153 บาท ขณะที่ยางแผ่นรมควันชั้น 3 กิโลกรัมละ 186 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงเป็นประวัติการณ์


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน