ฝนทิ้งช่วง ชาวนา จ.ยโสธร ขาดน้ำทำนา

ฝนทิ้งช่วง ชาวนา จ.ยโสธร ขาดน้ำทำนา

ฝนทิ้งช่วง ชาวนา จ.ยโสธร ขาดน้ำทำนา

รูปข่าว : ฝนทิ้งช่วง ชาวนา จ.ยโสธร ขาดน้ำทำนา

ฝนทิ้งช่วง ชาวนา จ.ยโสธร ขาดน้ำทำนา

ภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสำคัญ ทั้งแม่น้ำโขง และแม่น้ำชี ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อน้ำภาคการเกษตร โดยเฉพาะใน จ.ยโสธร ที่ปีนี้ ชาวนาเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวมากขึ้น จนน้ำไม่เพียงพอสำหรับทำนา และต้องจัดคิวการใช้น้ำชาวนา ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร สูบน้ำจากลำห้วยเข้าแปลงนา เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังจะแห้งตาย เพราะไม่สามารถรอคิวสูบน้ำจากแม่น้ำชี ที่ต้องรอนานกว่า 1 เดือนได้ หลังน้ำในแม่น้ำชี ลดลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับชาวนา เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าว ทำให้มีน้ำไม่พอสำหรับทำนาปรัง
ขณะนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำโขง จ.หนองคาย ลดลงอยู่ที่ 1 เมตร 40 เซนติเมตร ซึ่งส่วนอุทกวิทยาหนองคาย ระบุว่า จากนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขง จะลดลงวันละ 1-2 เซนติเมตร ไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม และจะเพิ่มขึ้น ช่วงเดือนพฤษภาคม เพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน
ส่วนที่ จ.สตูล ทหารหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 45 ขุดบ่อบาดาลให้ชาวบ้านใน ต.ย่านขื่อ อ.ควนโดน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ หลังฝนทิ้งช่วง โดยพื้นที่ จ.สตูล ประสบภัยแล้งซ้ำซากทุกปี โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆ มักจะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ช่วงฤดูแล้ง เพราะไม่มีน้ำประปา และบ่อบาดาลที่ขุดไว้ กลายเป็นน้ำกร่อย เนื่องจากอยู่ติดทะเล ทำให้ทุกปี ชาวบ้านต้องนั่งเรือจากเกาะ ขึ้นมาซื้อน้ำดื่มบนฝั่งกลับไปใช้


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน