ก.เกษตรฯประกาศชื่อตัวแทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 21 ก.พ.

ก.เกษตรฯประกาศชื่อตัวแทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 21 ก.พ.

ก.เกษตรฯประกาศชื่อตัวแทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 21 ก.พ.

รูปข่าว : ก.เกษตรฯประกาศชื่อตัวแทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 21 ก.พ.

ก.เกษตรฯประกาศชื่อตัวแทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 21 ก.พ.


กระทรวงเกษตรฯเตรียมประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านจำนวน 65,537 คน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมเตรียมจัดการเลือกตั้งผู้แทนระดับตำบลระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคมนี้นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ กระทรวงเกษตรฯ จะประกาศรายชื่อผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งจำนวนจำนวน 65,537 คน ยกเว้น อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่จะประกาศผลภายในวันที่ 21 มีนาคม 2554 ทั้งนี้ หากเกษตรกรเห็นว่าการเลือกตั้งขาดความโปร่งใส สามารถยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งจะไต่สวนคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง พร้อมทั้งเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน

สำหรับขั้นต่อไป กระทรวงเกษตรฯ จะจัดเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนระดับตำบลจำนวน 7,103 ตำบล ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคมนี้ โดยให้ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านในแต่ละตำบลเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ตำบลละ 1 คน และจะประกาศรายชื่อผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลที่ได้รับการเลือกตั้งในวันที่ 11 เมษายนนี้

นายธีระ กว่าวอีกว่า เกษตรกรที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 52.40 โดยภาคเหนือมีผู้ออกมาใช้สิทธิมากที่สุดร้อยละ 57


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน