สกย.เตรียมเสนอเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา

สกย.เตรียมเสนอเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา

สกย.เตรียมเสนอเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา

รูปข่าว : สกย.เตรียมเสนอเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา

สกย.เตรียมเสนอเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา

สกย.เตรียมเสนอพื้นที่ปลูกยางเพิ่ม หลังมีเกษตรกรให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางใหม่ปีแรก คิดเป็นพื้นที่กว่า 240,000 ไร่ ขณะที่ราคากล้ายางพุ่งสูงถึงต้นละ 80 บาทชาวบ้านในจังหวัดหนองคายจำนวนมากเข้าแถวลงทะเบียนปลูกยางพาราในวันที่ 2 ในโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางใหม่ ปีแรก 200,000 ไร่ เช่นเดียวกับจังหวัดนครราชสีมา และอุบลราชธานี เกษตรกรเดินทางมารอขึ้นทะเบียนตั้งแต่ช่วงเช้า โดยนับตั้งแต่ราคายางพาราสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรสนใจปลูกแทนการทำนา ด้านนายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ (15ก.พ.)ซึ่งเป็นวันแรกมีเกษตรกรลงทะเบียนทั้งสิ้น 28,372 ราย คิดเป็นพื้นที่ 242,849 ไร่ โดยจังหวัดที่มีผู้มาสมัครมากที่สุดคือ จังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และหนองคาย ทั้งนี้หากมีผู้ลงทะเบียนเกินจากจำนวนที่จัดสรรปีนี้จะถูกยกไปไว้ในปีที่ 2 และปีที่ 3 และหากมีผู้สนใจมากกว่า 800,000 ไร่ ก็จะเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาขยายพื้นที่ปลูกยางเพิ่มเติม

ขณะเดียวกันผู้อำนวยการ สกย. กล่าวถึงราคากล้ายางขณะนี้อยู่ที่ 35-50 บาท ยกเว้นของบางบริษัทที่สูงถึงต้นละ 80 บาท ซึ่งสาเหตุที่ราคาสูงเป็นเพราะความต้องการของตลาดที่มากถึง 50 ล้านต้น ขณะที่ตลาดมีกล้ายางเพียง 30 ล้านต้นเท่านั้น สำหรับโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางใหม่จำนวน 800,000 ไร่ ช่วงปี 2554-2556 เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อยที่ไม่เคยมีสวนยางมาก่อนมีโอกาสปลูกยางบนที่ดินของตนเองและสร้างรายได้ที่มั่นคงจากอาชีพการทำสวนยาง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน