จ.ฉะเชิงเทราเริ่มประสบภัยแล้ง

จ.ฉะเชิงเทราเริ่มประสบภัยแล้ง

จ.ฉะเชิงเทราเริ่มประสบภัยแล้ง

รูปข่าว : จ.ฉะเชิงเทราเริ่มประสบภัยแล้ง

จ.ฉะเชิงเทราเริ่มประสบภัยแล้ง

สถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ ส่งผลให้ชาวนาในอ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ขอให้ชลประทานจังหวัดเร่งส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร หลังประสบปัญหาภัยแล้งมานานเกือบ 1 เดือน ทำให้นาข้าวที่กำลังออกรวงได้รับความเสียหายนายเดือน พุ่มนิคม ชาวนาตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา สำรวจความเสียหายของต้นข้าวที่กำลังออกรวงบนที่กว่า 60 ไร่ หลังแหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอด ส่วนน้ำจากแม่น้ำบางปะกงก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่องจากน้ำเค็มได้รุกเข้ามาเกือบครึ่งเดือนแล้ว ช่วงนี้จึงต้องอาศัยเพียงน้ำจากคลองชลประทานเท่านั้นส่วนนายมงคล เสน่หา ชาวนาในพื้นที่ตำบลคลองเขื่อนอีกราย บอกว่าปีนี้พื้นที่อำเภอคลองเขื่อนประสบภัยแล้งรุนแรงกว่าปีที่ผ่านๆมา โดยตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากน้ำเค็มที่มาเร็วกว่ากำหนด และอีกส่วนเกิดจากการแย่งใช้น้ำพร้อมๆกันของชาวนาในพื้นที่ชลประทานเดียวกัน เพราะต้องการเข้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ด้านนายพร วินโกมินทร์ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักชลประทานที่ 11 บอกว่าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติอื่นๆ นอกเหนือจากแม่น้ำบางปะกง ดังนั้นเมื่อหยุดรับน้ำจากแม่น้ำฯแล้ว จึงต้องอาศัยน้ำจากระบบชลประทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยน้ำส่วนหนึ่งของระบบฯจะรับจากเขื่อนภูมิพลที่ผันลงแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มาทางคลองบางขนาก ซึ่งตลอดเส้นทางชลประทาน ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร เกษตรกรต่างก็สูบน้ำเข้าไปใช้ในพื้นที่การเกษตรของตัวเอง ทำให้น้ำในคลองชลประทานมีไม่เพียงพอ ประกอบกับพื้นที่อำเภอคลองเขื่อน มีพื้นที่ที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดเดียวกัน ทำให้น้ำไหลไปถึงได้ช้า ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ จึงได้เพิ่มเครื่องสูบน้ำและเร่งผลักดันน้ำทั้งจากประตูระบายน้ำบางขนากและประตูระบายน้ำปลายคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ เพื่อแก้ปัญหาแล้ว

นอกจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากน้ำดิบส่วนหนึ่งที่ได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อการผลิตน้ำประปา


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน