พระสงฆ์เสนอนำหลักศาสนาพุทธแก้ปัญหาข้อพิพาทไทย-กัมพูชา

พระสงฆ์เสนอนำหลักศาสนาพุทธแก้ปัญหาข้อพิพาทไทย-กัมพูชา

พระสงฆ์เสนอนำหลักศาสนาพุทธแก้ปัญหาข้อพิพาทไทย-กัมพูชา

รูปข่าว : พระสงฆ์เสนอนำหลักศาสนาพุทธแก้ปัญหาข้อพิพาทไทย-กัมพูชา

พระสงฆ์เสนอนำหลักศาสนาพุทธแก้ปัญหาข้อพิพาทไทย-กัมพูชา

พระสงฆ์กัมพูชา ยอมรับว่ามีกลุ่มผู้ไม่หวังดีต้องการใช้ข้อขัดแย้งเรื่องปราสาทพระวิหาร เป็นข้ออ้างให้เกิดสงคราม พร้อมกับแนะให้ใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นหลักในการแก้ปัญหานักศึกษาและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ฟังพระเหลียง อุน พระภิกษุกัมพูชา พูดถึงความรู้สึกที่ชาวกัมพูชามีต่อประเทศไทย ระหว่างอภิปรายเรื่อง "ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย กับ เขมร และการสร้างสันติภาพ" โดยสถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยพระเหลียง อุน ยอมรับว่ามีชาวกัมพูชาบางกลุ่มไม่ต้องการเห็นสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาจึงใช้โอกาสช่วงความขัดแย้งในเรื่องปราสาทพระวิหาร ทำให้เกิดสงครามระหว่าง 2 ประเทศ แต่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่อยากให้ประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความสงบสุข มากกว่าภาวะสงคราม เพราะเคยผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาก่อน
ขณะที่พระสงฆ์ นักวิชาการ รวมทั้งนักศึกษา พยายามเสนอทางแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยเน้นการใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ และศีล 5 ซึ่งมุ่งเน้นให้ปฏิบัติตัวเอง โดยเฉพาะผู้นำประเทศ ให้เป็นมิตรที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน มากกว่าการมุ่งใช้วิวาทะ หรือ ใช้กำลังทางทหาร ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน