เปิดโลกทัศน์เปิดใจจริยธรรมสื่อไทย

เปิดโลกทัศน์เปิดใจจริยธรรมสื่อไทย

เปิดโลกทัศน์เปิดใจจริยธรรมสื่อไทย

รูปข่าว : เปิดโลกทัศน์เปิดใจจริยธรรมสื่อไทย

เปิดโลกทัศน์เปิดใจจริยธรรมสื่อไทย ภาพหรือพฤติกรรมที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมยังคงปรากฏอยู่ในสื่อไทยไม่ว่าจะในข่าวละครหรือรายโทรทัศน์ เป็นที่มาของการจัดเสวนา "เปิดโลกทัศน์เปิดใจไปกับจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อมวลชนไทย" เพื่อย้ำเตือนให้คนในวิชาชีพระลึกถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนที่พึงมีต่อสังคม

การฉายซ้ำภาพความรุนแรง นำเสนอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งในภาพข่าวรวมถึงสื่อบันเทิงอย่างละคร หรือรายการโทรทัศน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกระแสนิยม ล้วนผ่านการพิจารณาของแต่ละช่องแล้วทั้งสิ้น แต่ยังคงถูกตั้งคำถามถึงความไม่เหมาะสม

เดิมกรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่กำกับดูแลเนื้อหาของสื่อวิทยุโทรทัศน์ ก่อนถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2551 โดยให้แต่ละช่องเป็นผู้ดูแล และต่างกำหนดมาตรฐานกันเอง เสวนา "เปิดโลกทัศน์เปิดใจไปกับจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อมวลชนไทย" ระดมความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพโทรทัศน์ และวิทยุและกลุ่มผู้บริโภค สร้างมาตรฐานในการกำกับดูแลร่วมกัน เพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เดียว วรตั้งตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท กล่าวว่า ด้วยมันเป็นสูญญากาศของช่องว่างระหว่างกฎหมาย และเทคโนโลยี ทำให้มาตรฐานในวิธีคิดของผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสื่อแต่ละรายมีมาตรฐานในการมองต่างกันว่าสิ่งเหล่านี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  คอนเทนท์ของหลายๆ รายการ อาจจะยังไม่สามารถข้ามผ่านเส้นแบ่งระหว่างความถูกต้องความชอบของผู้ชม กับความถูกต้องของสังคมได้  จึงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพนี้ โดยเฉพาะสภาวิชาชีพเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้เกิดมาตรฐานก่อนที่จะมีทางการเข้ามากำกับดูแลอีกครั้งหนึ่ง

ไม่เพียงหวังให้ผู้ประกอบการด้านสื่อที่เพิ่มจำนวนขึ้นมากในปัจจุบัน ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับชอบต่อสังคม สภาวิชาชีพยังต้องการเป็นอีกช่องทางเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสื่อผ่านการร้องเรียนของประชาชน และส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ประกอบการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคภายใต้พื้นฐานของหลักจริยธรรมในวิชาชีพ


กลับขึ้นด้านบน