กลุ่มแท็กซี่ชี้ จับ-ปรับทันที กรณีปฏิเสธผู้โดยสารแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

กลุ่มแท็กซี่ชี้ จับ-ปรับทันที กรณีปฏิเสธผู้โดยสารแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

กลุ่มแท็กซี่ชี้ จับ-ปรับทันที กรณีปฏิเสธผู้โดยสารแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

รูปข่าว : กลุ่มแท็กซี่ชี้ จับ-ปรับทันที กรณีปฏิเสธผู้โดยสารแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

กลุ่มแท็กซี่ชี้ จับ-ปรับทันที กรณีปฏิเสธผู้โดยสารแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แม้การออกกฏหมายจราจรเพิ่มเติม อนุญาตให้ตำรวจสามารถจับ-ปรับแท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสารได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป จะเป็นความพยายามที่จะลดปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร แต่สำหรับกลุ่มผู้ขับแท็กซี่ กลับเห็นว่า การบังคับปรับทันทีโดยไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงเป็นความผิดที่ไม่เป็นธรรม และถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

คนขับแท็กซี่แสดงความอึดอัดใจกับกฏหมายจราจรข้อหาใหม่ ที่จะจับปรับรถแท็กซี่ ปฏิเสธไม่รับ-ส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป เพราะเห็นว่า ข้อหานี้ไม่เปิดโอกาสให้แท็กซี่ได้ชี้แจงความจำเป็นในการปฏิเสธผู้โดยสารได้ จึงยอมที่จะถูกจับปรับทันที แม้รายได้ในแต่ละวันจะไม่พอจ่ายค่าปรับที่สูงถึง 1000 บาทก็ตาม

ขณะที่คนขับแท็กซี่อีกกลุ่มยืนยันว่า แม้จำนวนผู้ให้บริการแท็กซี่จะมีอยู่มากเกือบ 100,000 คันในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ข้อจำกัด เช่น จำนวนสถานีบริการแก๊สที่ขาดแคลนในเขตเมือง การขับข้ามเส้นทางในช่วงเวลาการคืนรถ และ ท่าทีที่ไม่น่าไว้วางใจของผู้โดยสาร ทำให้การปฏิเสธด้วยถ้อยคำที่ใช้อยู่เป็นประจำทั้ง แก๊ซหมด, ใกล้ถึงเวลาส่งรถ และเลือกปฏิเสธผู้โดยสารตามจุดที่มีความต้องการมากในช่วงเวลาเร่งด่วน จึงไม่ใช่ข้ออ้างในการเลือกผู้โดยสารอย่างที่สังคมเข้าใจ

ในสังคมออนไลน์ มีการตั้งเพจชมรมคนเกลียดแท็กซี่ที่ไม่รับผู้โดยสาร บอกเล่าประสบการณ์ ข้ออ้างต่างๆ ที่แท็กซี่ไม่ยอมรับ-ส่ง โดยเฉพาะตามจุดสำคัญๆ เช่น ห้างมาบุญครอง, ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า, ย่านสยามสแควร์, สนามหลวง และในช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก

แต่ผู้โดยสารบางรายที่เคยประสบปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธให้บริการ กลับปฏิเสธที่จะแจ้งตำรวจ หรือ กรมการขนส่งทางบก เนื่องจาก ไม่ต้องการเสียเวลา และเห็นว่า การปฏิเสธให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

อีกทั้งจำนวนรถแท็กซี่ที่จอดค้างอู่หลายคันทั้งที่อยู่ในเวลาออกให้บริการตามปกติ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับอู่แท็กซี่หลายแห่งภายในซอยสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเจ้าของอู่หลายระบุตรงกันว่า ขาดแคลนคนขับ ไม่ว่าจะเป็นการเช่าระยะสั้น 5-7 วัน หรือ การเช่าระยะยาว เนื่องจาก จำนวนรถที่ออกมาตามสหกรณ์แท็กซี่ต่างๆมีมากขึ้น

ผู้ประกอบการอู่รถแท็กซี่ ยังแสดงความกังวลว่า มาตรการจับปรับทันทีหากปฏิเสธผู้โดยสารโดยขาดการเปิดโอกาสให้กับคนขับได้ชี้แจง จะยิ่งทำให้คนขับแท็กซี่ท้อใจ และเลิกขับให้บริการในที่สุด และเพื่อเป็นการลดข้อจำกัด และการอ้างถึงปัญหาแก๊สหมด เจ้าของอู่แท็กซี่ เสนอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาเพิ่มสถานีให้บริการแก๊ส NGV ในเขตเมืองให้มากขึ้น และ คำนวนสัดส่วนประชากรกับปริมาณแท็กซี่ให้เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารแทนการใช้มาตรการจับปรับที่เปรียบเสมือนการแก้ปัญหาปลายเหตุเท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน