มาตรการลดการส่งออกยาง กระทบผู้ส่งออก

มาตรการลดการส่งออกยาง กระทบผู้ส่งออก

มาตรการลดการส่งออกยาง กระทบผู้ส่งออก

รูปข่าว : มาตรการลดการส่งออกยาง กระทบผู้ส่งออก

มาตรการลดการส่งออกยาง กระทบผู้ส่งออก สมาคมยางพาราไทยกังวลมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกยาง 3 ประเทศ จะขาดความร่วมมือจริงจัง ส่งผลให้ประเทศอื่นขายยางพาราได้มากขึ้น โดยเตรียมเสนอขอรัฐบาลปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำรับซื้อยางจากเกษตรกรหลังไม่สามารถแข่งขันกับภาครัฐที่รับซื้อยางในราคาสูงได้

นายประภาส เอื้อนนทัช นายกสมาคมยางพาราไทย กล่าวถึง มาตรการลดปริมาณการส่งออกยางพาราของ 3 ประเทศผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียให้ได้ 300,000 ตัน ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555-31 มีนาคม 2556 โดยไทยจะมีเป้าหมายลดการส่งออกยางพาราลง 150,000 ตัน เพื่อดึงราคาในตลาดโลกให้สูงขึ้น ว่า เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว แต่ทั้ง 3 ประเทศจะต้องร่วมมืออย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงประเทศไทยที่จำกัดการส่งออกของภาคเอกชน เพราะจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นจำหน่ายยางได้มากขึ้น ทั้งนี้ทางสมาคมจะยื่นหนังสือถึงนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้รัฐช่วยเหลือเอกชนในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรอีกทางหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาภาคเอกชนไม่สามารถรับซื้อยางแข่งกับภาครัฐที่ให้ราคาสูงกว่าตลาดกิโลกรัมละ 20-30 บาทได้ ทำให้ราคายางตกลงต่อเนื่อง

ด้านนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่ามาตรการดังนี้กำหนดให้ทุกบริษัทลดการส่งออกลงร้อยละ 10 จากปริมาณการส่งออกในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกทุกราย เพราะผู้ประกอบการแต่ละรายมีปริมาณการส่งออกในแต่ละปีไม่เท่ากัน และคาดว่าจะกระทบต่อภาพรวมการส่งออกของไทยในปีนี้ลดเหลือร้อยละ 7 จากเป้ารัฐบาลที่ตั้งไว้ร้อยละ 9 เพราะยางพาราเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ของประเทศ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน