ไทย-กัมพูชา เปิดหารือเก็บกู้ทุ่นระเบิด

ไทย-กัมพูชา เปิดหารือเก็บกู้ทุ่นระเบิด

ไทย-กัมพูชา เปิดหารือเก็บกู้ทุ่นระเบิด

รูปข่าว : ไทย-กัมพูชา เปิดหารือเก็บกู้ทุ่นระเบิด

ไทย-กัมพูชา เปิดหารือเก็บกู้ทุ่นระเบิด ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดไทย-กัมพูชาเปิดหารือแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมพื้นที่ปลอดทหารชั่วคราวชายแดนปราสาทพระวิหารเป็นครั้งแรก โดยไทยและกัมพูชา สรุปผลหารือเป็นแนวทางเดียวกัน แต่ต้องนำเสนอผู้บังคับบัญชาการก่อนกำหนดวันลงพื้นที่เก็บกู้

พล.ท.ชาตรี ช่างเรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และนายเฮง รัตนา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชา ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือ เรื่องแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมระหว่างศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 1 ที่กรมกิจการชายแดน กองบัญชาการกองทัพไทย

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ทั้งของไทยและกัมพูชา แถลงยืนยันการเดินหน้าแผนร่วมกันเป็นไปด้วยดี และสอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทยกัมพูชา หรือ จีบีซี และคณะทำงานร่วมไทยกัมพูชา หรือ เจดับบิวจี โดยแผนปฏิบัติการส่วนใหญ่มีแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน จึงเน้นการหารือการปฏิบัติทางเทคนิค การใช้เครื่องมือและคน ซึ่งผลการหารือจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายไปพิจารณา ก่อนกำหนดเวลาที่จะเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ทำให้การประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการกำหนดกรอบแนวทางและขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมในพื้นที่เขตปลอดทหารชั่วคราวชายแดนปราสาทพระวิหาร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้ง 2 ประเทศ หลังจากนั้นจะนำไปสู่ขั้นตอนการหารือเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลก ทั้งการถอนทหารในพื้นที่ปลอดทหารชั่วคราว และการให้ผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียเข้าพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชาให้แน่นแฟ้นขึ้น

 


กลับขึ้นด้านบน