อธิบดีศุลการกรแนะเอกชนปรับตัว รับเศรษฐกิจเวียดนามขยาย

อธิบดีศุลการกรแนะเอกชนปรับตัว รับเศรษฐกิจเวียดนามขยาย

อธิบดีศุลการกรแนะเอกชนปรับตัว รับเศรษฐกิจเวียดนามขยาย

รูปข่าว : อธิบดีศุลการกรแนะเอกชนปรับตัว รับเศรษฐกิจเวียดนามขยาย

อธิบดีศุลการกรแนะเอกชนปรับตัว รับเศรษฐกิจเวียดนามขยาย

อธิบดีกรมศุลกากรแนะผู้ประกอบการปรับตัวรับมือการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนาม หลังนักลงทุนต่างชาติสนับสนุนเงินทุนพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเชื่อมสหภาพยุโรป

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวภายหลังสำรวจเส้นทางการค้าระหว่างไทยถึงเวียดนามว่า เวียดนามกำลังพัฒนาโครงสร้างการขนส่งและคมนาคม ทั้งขุดอุโมงค์ใต้ภูเขา และการพัฒนาท่าเรือดานัง ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ส่งผลให้เวียดนามอาจกลางเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้ายุโรปมายังเอเชียในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า ทำให้ไทยเสียโอกาสทางการค้าในบางกลุ่มอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าระหว่างกัน เช่น ปรับอัตราภาษีศุลกากรขาเข้า
นายประสงค์ กล่าวอีกว่า กรมฯกำลังเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพด่านศุลกากรตามเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งการนำรถเคลื่อนที่สำหรับเอ็กซเรย์ตรวจหาสิ่งต้องห้ามมาประจำตามด่านต่างๆ รวมถึงการลดขั้นตอนพิธีศุลกากรลงให้เหลือจุดเดียว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ เพิ่มมูลค่าการค้าตามแนวชายแดนจากปัจจุบันขยายตัวร้อยละ 9.11 คิดเป็นมูลค่า 240,000ล้านบาท


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน