ไทย - กัมพูชาหารือกู้ระเบิดร่วมเขาพระวิหาร

ไทย - กัมพูชาหารือกู้ระเบิดร่วมเขาพระวิหาร

ไทย - กัมพูชาหารือกู้ระเบิดร่วมเขาพระวิหาร

รูปข่าว : ไทย - กัมพูชาหารือกู้ระเบิดร่วมเขาพระวิหาร

ไทย - กัมพูชาหารือกู้ระเบิดร่วมเขาพระวิหาร ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดไทย - กัมพูชาเปิดหารือแผนเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมพื้นที่ปลอดทหารชั่วคราวชายแดนปราสาทพระวิหารเป็นครั้งแรก โดยไทย และกัมพูชาสรุปผลหารือเป็นแนวทางเดียวกัน แต่ต้องนำเสนอผู้บังคับบัญชาการก่อนกำหนดวันลงพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิด

พล.ท.ชาตรี ช่างเรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และนายเฮง รัตนา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชา เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการประชุมหารือเรื่องแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมระหว่างศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 1 ที่กรมกิจการชายแดน กองบัญชาการกองทัพไทย

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติทั้งของไทย และกัมพูชา แถลงยืนยันการเดินหน้าแผนร่วมกันเป็นไปด้วยดี และสอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทยกัมพูชา หรือจีบีซี และคณะทำงานร่วมไทยกัมพูชา หรือเจดับบลิวจี โดยแผนปฏิบัติส่วนใหญ่มีแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน จึงเน้นการหารือการปฏิบัติทางเทคนิค การใช้เครื่องมือและคน ซึ่งผลการหารือจะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายไปพิจารณา ก่อนกำหนดเวลาที่จะเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกันต่อไป

การประชุมหารือในครั้งนี้เป็นการกำหนดกรอบแนวทาง และขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมในพื้นที่เขตปลอดทหารชั่วคราวชายแดนปราสาทพระวิหาร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้ง 2 ประเทศ หลังจากนั้นจะนำไปสู่ขั้นตอนการหารือเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลกทั้งการถอนทหารในพื้นที่ปลอดทหารชั่วคราว และการให้ผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียเข้าพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทย และกองทัพกัมพูชาให้แน่นแฟ้นขึ้น


กลับขึ้นด้านบน