“พะเยา” ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 9 อำเภอ

“พะเยา” ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 9 อำเภอ

“พะเยา” ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 9 อำเภอ

รูปข่าว : “พะเยา” ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 9 อำเภอ

“พะเยา” ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 9 อำเภอ


จังหวัดพะเยาประกาศให้ 9 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ขณะที่ชาวบ้านในอำเภอสามเงา จังหวัดตาก หันมาใช้พื้นที่ตามเกาะแก่งกลางแม่น้ำวังปลูกผัก เนื่องจากในหมู่บ้านไม่มีน้ำพอทำการเกษตรกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ ในตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ใช้พื้นที่ตามเกาะแก่ง กลางแม่น้ำวัง ปลูกผักปลอดสารพิษ หารายได้ช่วงฤดูแล้ง หลังแหล่งน้ำในหมู่บ้าน แห้งขอด จนไม่สามารถเพาะปลูกได้ เหลือเพียงน้ำฝน และประปาหมู่บ้าน ที่ต้องสำรองไว้ใช้ในครัวเรือน

ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำอิง ในจังหวัดพะเยา ที่แห้งขอด ทำให้ชาวนาในตำบลท่าจำปี และตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา ต้องปล่อยนาข้าวหลายพันไร่ ให้ทิ้งร้าง ขณะนี้อ่างเก็บน้ำต่างๆ เช่น อ่างเก็บน้ำบ้านตุ้มท่า มีน้ำเหลือไม่ถึงร้อยละ 20 ล่าสุด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด ได้ประกาศให้ 9 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว

ส่วนโครงการชลประทานพลายชุมพล เร่งผันน้ำจากเขื่อนนเรศวร ผ่านคลองชลประทานลงสู่แม่น้ำยม เป็นเวลา 5 วัน เพื่อช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม ในอำเภอสามง่าม, อำเภอโพธิ์ประทับช้าง, อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล ที่กำลังขาดแคลนน้ำทำการเกษตร


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน