หลายจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลาก

หลายจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลาก

หลายจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลาก

รูปข่าว : หลายจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลาก

หลายจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลาก ฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้หลายจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลาก แม้จะยังไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้ก็ตาม

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครพิษณุโลกเข้าลอกท่อระบายน้ำ และตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบน และเครื่องมือต่างๆ ที่จะใช้ในการป้องกัน และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก หลังฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุด ล่าสุด ได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เพื่อรองรับฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึง

ส่วนที่จังหวัดลำปาง นายสุวิทย์ เล็กคำแหง นายอำเภอเมืองลำปางเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจป่าต้นน้ำที่เป็นสาเหตุน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่ 2 หมู่บ้านในตำบลบ้านค่า ถึง 2 ครั้งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการก่อสร้างฝายชะลอน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และป้องกันอุทกภัยในฤดูฝน

เช่นเดียวกับพื้นที่บ้านแม่กืย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ทำให้ชาวบ้านต้องร่วมกันทำพิธีขอฝน ล่าสุด เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลปงแสนทอง อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายว่าจะสามารถประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ง เพื่อนำงบประมาณช่วยเหลือได้หรือไม่

ส่วนระดับแม่น้ำโขงที่เพิ่มระดับสูงขึ้น และไหลเชี่ยว ทำให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าจังหวัดบึงกาฬ ต้องตรวจสภาพเรือ และเสื้อชูชีพประจำเรือโดยสารบริเวณท่าเรือด่านศุลกากรข้ามฟาก ไปยังแขวงบริคำไซ ประเทศลาว เพื่อความปลอดภัย พร้อมกำชับให้คนขับเรือเพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะท่อนไม้ที่ลอยมากับน้ำ

ขณะที่ฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลดีในหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งก่อนหน้านี้ เช่นอ่างเก็บน้ำในจังหวัดมหาสารคาม ที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมาเริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะลำน้ำสาขาที่มีน้ำเพิ่มขึ้น

ตรงข้ามกับจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงใน 16 อำเภอ พื้นที่กว่า 7 หมื่นไร่ ขณะที่นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานไปยังสำนักงานฝนหลวง เพื่อขอให้ทำฝนหลวงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


กลับขึ้นด้านบน