ก.อุตสาหกรรมเดินหน้าผลักดันนิคมฯอาหารฮาลาลในปัตตานี

ก.อุตสาหกรรมเดินหน้าผลักดันนิคมฯอาหารฮาลาลในปัตตานี

ก.อุตสาหกรรมเดินหน้าผลักดันนิคมฯอาหารฮาลาลในปัตตานี

รูปข่าว : ก.อุตสาหกรรมเดินหน้าผลักดันนิคมฯอาหารฮาลาลในปัตตานี

ก.อุตสาหกรรมเดินหน้าผลักดันนิคมฯอาหารฮาลาลในปัตตานี กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงเร่งผลักดันนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 11 โรงงาน ให้เริ่มผลิตสินค้าฮาลาลได้ภายในเดือนกันยายน 2557 แม้ว่าเหตุความไม่สงบจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การดำเนินการของนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานี ขณะนี้ อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง เพื่อก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง และอาคารโรงงานมาตรฐาน 11 โรงงาน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพิ่งคัดเลือกผู้รับจ้างแล้วเสร็จ และต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี ทำให้ปัจจุบันมีเพียงศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร และศูนย์พัฒนาสินค้าที่จัดตั้งตั้งแต่ปี 2552 กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการชักชวนผู้ประกอบการทั้งใน และนอกพื้นที่เข้ามาลงทุน แต่ที่ผ่านมาพบว่าผู้สนใจส่วนใหญ่ยังมีเฉพาะคนในพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเริ่มต้นในปี 2546 ในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ด้วยงบประมาณ 261 ล้านบาท เพื่อสร้างธุรกิจอาหารฮาลาลเอสเอ็มอี แต่ต่อมากลายเป็นกลไกหนึ่งที่รัฐบาลจะใช้แก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ โดยต้องการสร้างงานในพื้นที่อย่างยั่งยืน


กลับขึ้นด้านบน