รัฐบาลย้ำแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมปี 55

รัฐบาลย้ำแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมปี 55

รัฐบาลย้ำแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมปี 55

รูปข่าว : รัฐบาลย้ำแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมปี 55

รัฐบาลย้ำแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมปี 55 ผู้นำฝ่ายค้านเป็นห่วงการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลที่ยังขาดรายละเอียดและอาจนำไปสู่การทุจริต ขณะที่นายกรัฐมนตรียังคงย้ำถึงการนำเหตุการณ์น้ำท่วมในอดีต มาเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาปีนี้ โดยเฉพาะการบูรณาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพ

รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนได้นำเทปบันทึกภาพ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดนิทรรศการ "มุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน" เมื่อวานนี้เผยแพร่ในรายการ
สาระสำคัญยังคงย้ำถึงการนำประสบการณ์ด้านวิกฤตมหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา นำมาปรับปรุง แก้ไข และเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น รวมถึงได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการทำงานโดยยึดหลัก 2P2R คือการป้องกันที่แบ่งตามพื้นที่ของต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ, การเตรียมพร้อม ซึ่งจะบูรณาการสร้างระบบคลังข้อมูลแห่งชาติใหม่ โดยนำข้อมูลจาก 17 หน่วยงานให้เข้ามาอยู่ ณ ศูนย์เดียวกัน, การรับมือ ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยในทุกระดับของความรุนแรง ,การฟื้นฟู รัฐบาลมีการกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกกรณี

ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ห่วงการใช้จ่ายงบประมาณในการลงทุนโครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของรัฐบาลที่ยังขาดรายละเอียด และอาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ และชี้ถึงการทำงานของภาคส่วนต่างๆ ยังขาดความเชื่อมโยง โดยเฉพาะรัฐ และกรุงเทพมหานคร จึงเห็นว่าควรประสานการทำงานให้เป็นเอกภาพมากขึ้น โดยไม่ควรคำนึงถึงประเด็นการเมือง


กลับขึ้นด้านบน