นักเรียนฮ่องกงอดอาหารประท้วงหลักสูตร หวั่นถูกล้างสมอง

นักเรียนฮ่องกงอดอาหารประท้วงหลักสูตร หวั่นถูกล้างสมอง

นักเรียนฮ่องกงอดอาหารประท้วงหลักสูตร หวั่นถูกล้างสมอง

รูปข่าว : นักเรียนฮ่องกงอดอาหารประท้วงหลักสูตร หวั่นถูกล้างสมอง

นักเรียนฮ่องกงอดอาหารประท้วงหลักสูตร หวั่นถูกล้างสมอง นักเรียนฮ่องกงอดอาหาประท้วง เพราะไม่พอใจหลักสูตรใหม่ที่สอนให้รักชาติจีน เชื่อเป็นการล้างสมอง

กลุ่มนักเรียน และนักศึกษา หลายร้อยคนรวมตัวในเกาะฮ่องกง เพื่ออดอาหารประท้วงเป็นเวลา 3 วัน เพราะไม่พอใจหลักสูตรการสอนให้รักชาติจีน เพราะเกรงว่าหลักสูตรนี้จะเป็นการล้างสมอง

ก่อนหน้านี้ มีอาจารย์ และผู้ปกครองรวมตัวกันประท้วงหลายครั้งแล้ว รวมทั้งมีการล่ารายชื่อนับแสนคน เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับหลักสูตร แต่รัฐบาลไม่ให้ความสนใจ ครั้งนี้นักเรียนจึงรวมตัวกันอดอาหารกดดันฝ่ายบริหารฮ่องกง ซึ่งรัฐบาลอ้างว่าเป็นหลักสูตรที่ออกแบบให้เน้นการสอนเพื่อให้เด็กรักชาติ

ส่วนกลุ่มนักวิชาการที่ได้เห็นหลักสูตรแล้ว บอกว่า หลักสูตรเน้นให้นักเรียนเข้าใจการรักชาติ แต่ขาดการตุ้นให้เด็กคิดเชิงวิเคราะห์ถึงการพัฒนาประเทศ รวมทั้งไม่มีแง่มุมในเชิงลบต่อประเทศชาติ ท้ายที่สุดอาจนำไปสู่การล้างสมองอย่างที่เกรงกัน


กลับขึ้นด้านบน