ชาวกทม.ร่วมกิจกรรมรวมพลคนจักรยานลดโลกร้อน

ชาวกทม.ร่วมกิจกรรมรวมพลคนจักรยานลดโลกร้อน

ชาวกทม.ร่วมกิจกรรมรวมพลคนจักรยานลดโลกร้อน

รูปข่าว : ชาวกทม.ร่วมกิจกรรมรวมพลคนจักรยานลดโลกร้อน

ชาวกทม.ร่วมกิจกรรมรวมพลคนจักรยานลดโลกร้อน ตัวแทนชาวชุมชนในกทม.และชมรมจักรยานกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมรวมพลคนจักรยานลดโลกร้อน พร้อมยื่นหนังสือขอให้เลขาธิการรอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติ เรียกร้องให้รัฐบาล ตระหนักและส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นนโยบายสาธารณะ รวมถึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการลดใช้น้ำมัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต้นเหตุของสภาวะโลกร้อน

ประชาชนหลายชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและตัวแทนชมรมจักรยานกว่า 500 คน รวมตัวกันบริเวณลาน
พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี ในกิจกรรมรวมพลคนจักรยานลดโลกร้อน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญ หันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง แทนการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศส่งผลไปถึงการเกิดสภาวะโลกร้อนตามมา

ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย บอกว่า ปัจจุบันประชาชนเริ่มตระหนักการใช้จักรยานมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย แต่ยอมรับว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังให้ความสำคัญกับการรณรงค์การใช้จักรยานค่อนข้างน้อย ทำให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางด้วยจักรยานไม่ได้รับความสะดวกสบาย ขณะที่ประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาล กรุงเทพหมานคร และหน่วยงานระดับท้องถิ่สนับสนุนเข้ามาสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจัง

สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานรณรงค์ในวันนี้ใช้ถนนพระราม 4 ผ่านหัวลำโพง ถนนเยาวราช ถนนราชดำเนินนอก
จนถึงที่ทำการองค์การสหประชาชาติ จากนั้นมีตัวแทนอ่านแถลงการณ์พร้อมยื่นหนังสือให้กับ นางคริสเทียน่า ฟิเกอเรส เลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติ หรือ UNFCCC โดยขอให้องค์การสหประชาชาติ เรียกร้องไปยังรัฐบาลทั่วโลก โดยเฉพาะรัฐบาลไทยส่งเสริมการเดินทางโดยใช้จักรยานเป็นนโยบายสาธารณะ และเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการลดใช้นำมัน การใช้ก๊าซในภาคขนส่ง รวมถึงเป็นส่วนช่วยสำคัญลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกันสภาวะโลกร้อน

นางคริสเทียน่า ยืนยันว่า UNFCCC พร้อมให้การสนับสนุนต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว และได้ร่วมปั่นจักรยานไปยังลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และร่วมรณรงค์การใช้จักรยานด้วย


กลับขึ้นด้านบน