รัฐบาลเตรียมดึง "ญี่ปุ่น" ร่วมทุน เสนอแผนโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย

รัฐบาลเตรียมดึง "ญี่ปุ่น" ร่วมทุน เสนอแผนโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย

รัฐบาลเตรียมดึง "ญี่ปุ่น" ร่วมทุน เสนอแผนโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย

รูปข่าว : รัฐบาลเตรียมดึง "ญี่ปุ่น" ร่วมทุน เสนอแผนโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย

รัฐบาลเตรียมดึง บริษัทอิตาเลี่ยนไทยเปิดทางให้รัฐบาลไทยเป็นผู้บริหารโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย หลังพบว่าต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาล เกินขีดความสามารถในการจัดหา ด้านสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมเสนอแผนการลงทุนให้รัฐบาลพม่าพิจารณา และ จะดึงญี่ปุ่นเข้าร่วมทุน

จากกรณีบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด มหาชน หรือ ไอทีดี จัดตั้งบริษัททวาย ดีเวลล๊อปเมนท์ จำกัดเมื่อปี 2553 โดยใช้ทุนจดทะเบียนประมาณ 3,000 ล้านบาทและถือหุ้น 100% ในการบริหารและพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายในพม่าซึ่งมีมูลค่ากว่า 1,500,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทลงนามในกรอบความตกลงกับรัฐบาลพม่าเพื่อเป็นผู้รับสัมปทานโครงการ ระยะเวลา 60 ปี และสามารถต่ออายุสัมปทานได้

แต่ล่าสุดการประชุมร่วมคณะทำงานที่มีทั้งคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลัง พบว่า ไอดีทีลดการถือหุ้นเหลือเพียงร้อยละ 25 เฉพาะ 2 รายการ คือ ถนนที่เชื่อมโยงเขตแดนท่าเรือ และ ท่าเรือ ซึ่งในเฟสแรกคาดว่า 2 โครงการนี้มีมูลค่า 120,000 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลจะเป็นผู้จัดสรรสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.กล่าวว่า รัฐบาลเตรียมเสนอรูปแบบการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวายให้รัฐบาลพม่าพิจารณาเพื่อให้โครงการนี้เดินหน้าได้ พร้อมแนะว่า การลงทุนควรแบ่งออกเป็นโครงการย่อย เช่น ร่วมทุนโดยตรงระหว่าง 3 ฝ่าย คือ รัฐบาลไทย รัฐบาลพม่า และ บริษัท อิตาเลียนไทย รวมถึงอาจจัดตั้งเป็นบริษัท หรือ ก่อตั้งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศช่วยหาผู้ร่วมทุนโดยมีหน่วยงานเข้ามาจัดสรรผลประโยชน์ ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศสนใจเข้ามาร่วมลงทุนโดยเฉพาะญี่ปุ่น


กลับขึ้นด้านบน