“เชียงราย” ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 10 อำเภอ

“เชียงราย” ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 10 อำเภอ

“เชียงราย” ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 10 อำเภอ

รูปข่าว : “เชียงราย” ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 10 อำเภอ

“เชียงราย” ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 10 อำเภอ


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายประกาศให้พื้นที่ 10 อำเภอ จากทั้งหมด 18 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง ก่อนจะเร่งนำงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นาข้าวในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำลังจะแห้งตาย หลังแหล่งน้ำตามธรรมชาติเริ่มแห้งขอด โดยเฉพาะแม่น้ำลาวที่บางช่วงสามารถเดินข้ามได้ ขณะที่สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศให้ 10 อำเภอ จากทั้งหมด 18 อำเภอ เป็นพื้นประสบภัยพิบัติแล้ง โดยชาวบ้านใน 61 ตำบล ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร รวมทั้งอุปโภคบริโภค

ส่วนชาวบ้านม่อนนางแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เร่งทำความสะอาดถังบรรจุน้ำ เพื่อเตรียมรองรับไว้ใช้ในฤดูแล้ง หลังกรมทรัพย์ยากรน้ำบาดาล ได้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลลึกกว่า 160 เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ชาวบ้านตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก หันมายึดอาชีพสอยไข่มดแดงขายเป็นรายได้เสริม หลังไม่มีน้ำในการทำเกษตร โดยไข่มดแดงกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดทำให้วันหนึ่งมีลูกค้าสั่งถึงวันละ 100 กิโลกรัม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน