"วุฒิสภา"คาดพิจารณาร่างงบฯปี 56 เสร็จในวันนี้

"วุฒิสภา"คาดพิจารณาร่างงบฯปี 56 เสร็จในวันนี้

"วุฒิสภา"คาดพิจารณาร่างงบฯปี 56 เสร็จในวันนี้

รูปข่าว : "วุฒิสภา"คาดพิจารณาร่างงบฯปี 56 เสร็จในวันนี้

วิปฝ่ายค้าน แถลงผลการประเมินการทำงานของรัฐบาลในรอบ 1 ปี พบการพฤติกรรมการโกหกสีขาว 19 เรื่อง โดยเบื้องต้นแถลง 4 เรื่องแรกพร้อมเรียกร้องให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง แสดงความรับผิดชอบกรณีไวท์ไลด้วยการลาออกจากตำแหน่งหรือนายกรัฐมนตรีกำหนดโทษปลดออกจาก ครม. ขณะที่วุฒิสภากำหนดพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ต้องแล้วเสร็จภายในวันนี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันกำหนดเวลา 1 ตุลาคม 2555

การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำ 2556 ในวันนี้ (4 ส.ค.) เป็นการพิจารณาต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยสาระสำคัญของการอภิปรายและลงมติในวาระ 2 หรือการพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายวานนี้ (3 ส.ค.) มุ่งเน้นอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณในภารกิจ ต่างๆ ทั้งด้านสังคม ความมั่นคง เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

สำหรับการอภิปรายพิจารณาในวันนี้ (4 ส.ค.) จะเป็นการอภิปรายในภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ โดยเข้าสู่การพิจารณามาตรา 3 ว่าด้วยวงเงินงบประมาณ ทั้งหมด จำนวน 2,400,000 ล้านบาท โดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีด้วยกัน รวม 34 มาตรา โดยวุฒิสภาวางกรอบที่จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน เวลา 22.00 น.วันนี้ เพื่อลงมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมาย ก่อนส่งกลับให้รัฐบาลนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

การอภิปรายในวันนี้ มีส.ส.ที่แสดงเจตจำนงค์ในการอภิปราย 48 คน ซึ่งล่าสุดนายโสภณ ศรีมาเหล็ก ส.ว.จังหวัดน่าน อภิปรายแสดงความห่วงใย เรื่องการจัดสรรงบประมาณ การไขปัญหาภัยพิบัติ 350,000 ล้านบาท ที่ควรมีการบริหารจัดการที่ดี เพราะขณะนี้ยังคงพบว่า มีปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในหลายพื้นที่

สำหรับการบริหารราชการแผ่นดิน ครบรอบ 1 ปีของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีนั้น วันนี้คณะกรรมการประสานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน แถลง ข้อมูล 1 ปีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ โกหกสีขาว 19 เรื่อง ซึ่งเบื้องต้นมีการเปิดเผยใน 4 พฤติกรรมการโกหกของรัฐบาลก่อน

ประกอบด้วย การโกหกตัวเลขส่งออก ที่สร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่น และผิดประมวลจริยธรรม จึงเรียกร้องนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แสดงความรับผิดชอบในเหตุที่เกิดขึ้นด้วยการลาออก หรือให้นายกรัฐมนตรี กำหนดบทลงโทษด้วยการปลดออกจากตำแหน่ง

ขณะที่เดี่ยวกันก็พบว่า มีการโกหกประชาชนด้วยราคาบริการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย,การโกหกเรื่องการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และการโกหกเรื่องการสร้างความปรองดอง ซึ่งจนถึงขณะนี้คำประกาศหรือคำที่ให้สัมภาษณ์เปิดเผยไว้ยังไม่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน