ครม.เห็นชอบปรับย้าย "ชาติชาย สุทธิกลม" เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ครม.เห็นชอบปรับย้าย "ชาติชาย สุทธิกลม" เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ครม.เห็นชอบปรับย้าย "ชาติชาย สุทธิกลม" เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบปรับย้าย "ชาติชาย สุทธิกลม" เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ครม.เห็นชอบปรับย้าย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอปรับย้ายนายชาติชาย สุทธิกลม รองปลัดกระทรวงยุติธรรมไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ขณะเดียวกัน ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบตามข้อเรียกร้องของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามสภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดยการเพิ่มเงินที่เป็นการเพิ่มเงินให้กับผู้จบปริญญาตรี 15,000 บาทต่อเดือน และค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน โดยให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบรายได้ค่าใช้จ่ายแต่ละแห่ง หาก อปท.มีรายได้เพียงพอให้จ่ายได้ทันที แต่หากรายได้ไม่เพียงพอให้คณะกรรมการกระจายรายได้พิจารณาเพิ่มเงินอุดหนุน 
 
ทั้งนี้ มติ ครม.มีขึ้นหลังการชุมนุมของตัวแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการทั่วประเทศ      
 
สำหรับมติ ครม.ที่ในการแต่งตั้งโยกย้าย พ.ต.อ.ดุษฎี อารยะวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนั้น แทนตำแหน่งของ นายชาติชาย สุทธิกลม รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อนร่วมรุ่นนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
 
ส่วนการทดสอบการปล่อยน้ำใน กทม.นั้น หลังนายกรัฐมนตรีกำชับไม่ให้กระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่นั้น นายปลอดประสพได้รับทราบในที่ประชุม ครม.โดยจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


กลับขึ้นด้านบน