มติครม.แต่งตั้ง"พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ"เป็นเลขาฯ"ป.ป.ส."

มติครม.แต่งตั้ง"พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ"เป็นเลขาฯ"ป.ป.ส."

มติครม.แต่งตั้ง"พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ"เป็นเลขาฯ"ป.ป.ส."

รูปข่าว : มติครม.แต่งตั้ง"พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ"เป็นเลขาฯ"ป.ป.ส."

มติครม.แต่งตั้ง มติครม.ตั้ง "พงศพัศ"เป็นเลขาฯป.ป.ส.

วันนี้ (4 ส.ค.) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่ห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อีกตำแหน่งหนึ่ง ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ครม.เห็นชอบให้นายพิทยา พุกกะมาน เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 7 กันยายนนี้ ให้ปฎิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

ภาพจาก http://www.siamrath.co.th


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน