"ไจก้า" ช่วยเสริมศักยภาพพยากรณ์น้ำท่วมของไทย

"ไจก้า" ช่วยเสริมศักยภาพพยากรณ์น้ำท่วมของไทย

"ไจก้า" ช่วยเสริมศักยภาพพยากรณ์น้ำท่วมของไทย

รูปข่าว : "ไจก้า" ช่วยเสริมศักยภาพพยากรณ์น้ำท่วมของไทย

รัฐบาลไทย และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นร่วมพัฒนาระบบการพยากรณ์น้ำท่วมให้มีความแม่นยำ เพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศไทย และสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่น

 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือไจก้านำเสนอความสำคัญของระบบบริหารจัดการอุทกภัย และสถานการณ์ของระบบบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันของไทยให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่น เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม

 
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม ไจก้าได้สำรวจพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดสุโขทัยลงมา รวมพื้นที่สำรวจกว่า 24,700 ตารางกิโลเมตร โดยใช้เทคโนโลยีไลด้า หรือการวัดเลเซอร์ทางอากาศ ทำให้ได้แผนที่ที่เป็นภาพ 3 มิติ ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ประกอบกับการพยากรณ์น้ำท่วม และนำไปใช้กับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
นายอากิฮิโกะ นุโนะมุระ คณะศึกษาโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการอุทกภัยฯ กล่าวว่า ระบบการจำลองที่พัฒนาขึ้นจะวิเคราะห์ปริมาณน้ำ ปริมาณความลึก และอัตราการไหลของน้ำ พบว่า การทำงานของระบบมีตัวเลขที่ใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริง
 
ขณะนี้ รัฐบาลไทยร่วมกับไจก้า และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพยายามที่จะจัดตั้ง และพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมที่สามารถวิเคราะห์เวลาในการเดินทางของน้ำ ขนาดความสูง และระยะเวลาที่ใช้ในการระบายน้ำที่มีความแม่นยำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่น และสามารถนำระบบการเตือนภัยน้ำท่วมมาใช้กับประเทศไทยได้


กลับขึ้นด้านบน