โรงงานในนิคมบางหว้า อยุธยา ตัดสินใจดีดอาคารเพื่อป้องกันน้ำท่วม

โรงงานในนิคมบางหว้า อยุธยา ตัดสินใจดีดอาคารเพื่อป้องกันน้ำท่วม

โรงงานในนิคมบางหว้า อยุธยา ตัดสินใจดีดอาคารเพื่อป้องกันน้ำท่วม

รูปข่าว : โรงงานในนิคมบางหว้า อยุธยา ตัดสินใจดีดอาคารเพื่อป้องกันน้ำท่วม

 โรงงานในนิคมบางหว้า อยุธยา ตัดสินใจดีดอาคารเพื่อป้องกันน้ำท่วม เขื่อนกั้นน้ำรอบนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ช่วยเพิ่มความมั่นใจในมาตรการป้องกันน้ำท่วมของพื้นที่ ในขณะที่บางโรงงาน เพิ่มมาตรการป้องกันอีกชั้นหนึ่ง ด้วยการดีดอาคารเพื่อป้องกันเฉพาะหน่วยผลิตสำคัญของโรงงาน

โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า หรือ ไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ตัดสินใจดีดอาคารเองระหว่างน้ำท่วมช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และเริ่มก่อสร้างจริงในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มผลิตวัคซีนได้ภายในสิ้นปี โดยในโรงงาน ในส่วนปฏิบัติการของโรงงานผลิตวัคซีน แต่ขณะนี้ถูกยกขึ้นสูงกว่าพื้น 4 เมตร 40 เซ็นติเมตร ด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมดัดแปลงชั้นล่าง เป็นคลังวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายแทน

พื้นที่ที่ยกขึ้นทั้งหมด 1,250 ตารางเมตร น้ำหนักประมาณกว่า 1,000 ตัน ใช้เงินลงทุนดีดอาคารพร้อมจัดซื้อเครื่องจักรใหม่แทนส่วนที่เสียหาย รวม 150 ล้านบาท และไม่นับรวมการเสียโอกาสการผลิตสินค้า 14 เดือน แต่หากช่วยให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม ผู้บริหารโรงงานก็เชื่อว่าจะคุ้มค่า

ขณะที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จ.พระนครศรีอยุธยา พาตัวแทนผู้ประกอบการสำรวจเขื่อนกั้นน้ำรอบพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับระบบป้องกันน้ำท่วมของนิคมฯ นายสมนึก แสนสมบูรณ์สุข ผู้จัดการนิคมฯ ยืนยันถึงความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนกั้นน้ำ แม้ต้องดัดแปลงแบบก่อสร้าง เนื่องจากเดิมต้องสร้างล้ำเข้าไปในที่ดินนอกนิคม โดยขณะนี้ การก่อสร้างแล้วคืบหน้าร้อยละ 98 เหลือเพียงปรับผิวถนนด้านบน ในระดับความสูง 4 เมตร 90 เซ็นติเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง หรือเท่ากับระดับน้ำท่วมปีที่แล้ว และเตรียมเพิ่มความสูงอีก 50 เซ็นติเมตรในต้นปีหน้า


กลับขึ้นด้านบน