เริ่มแล้ว "กบอ." ทดสอบปล่อยน้ำ 5 จุดหลักฝั่งตะวันตก

เริ่มแล้ว "กบอ." ทดสอบปล่อยน้ำ 5 จุดหลักฝั่งตะวันตก

เริ่มแล้ว "กบอ." ทดสอบปล่อยน้ำ 5 จุดหลักฝั่งตะวันตก

รูปข่าว : เริ่มแล้ว "กบอ." ทดสอบปล่อยน้ำ 5 จุดหลักฝั่งตะวันตก

เริ่มแล้ว ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ.จะเริ่มทดสอบประสิทธิภาพของการระบายน้ำ และพร้อมจะหยุดทดสอบทันทีหากเกิดฝนตกหนัก

ทั้งนี้จุดที่มีการทดสอบ มีด้วยกัน 5 จุดคือ จุดที่ 1 สถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่ และสถานีสูบน้ำคลองมอญ ด้วยการหยุดการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำของทั้ง 2 สถานี จุดที่2 ปลายคลองทวีวัฒนา บริเวณเพชรเกษม 69 โดยทดสอบเดินระบบผลักดันน้ำของสำนักการระบายน้ำ และตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ จุดที่ 3 จุดแบ่งน้ำจากคลองทวีวัฒนาไปยังคลองบางแวก โดยเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำตามลำดับขั้น

จุดที่ 4 ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา ทดสอบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ และผลักดันน้ำจากต้นคลองทวีวัฒนาสูงปลายคลองและจุดที่ 5 คลองพระยาราชมนตรี ทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรีให้เต็มศักยภาพ เพื่อพร่องน้ำในระบบคลองพระยาราชมนตรี และเดินเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งส่งน้ำจากคลองทวีวัฒนา คลองบางไผ่ และคลองบางแวกไปยังสถานีสูบน้ำคลองพระยาราชมนตรี

ทั้งนี้ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน จากมีฝนตกหนักขณะทดสอบ กทม.จะปิดบานระบายที่ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา รวมทั้งเดินเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองบางกอกใหญ่, คลองมอญ เพื่อช่วยระบายน้ำทางแม่น้ำเจ้าพระยา


กลับขึ้นด้านบน