คาดเสนอ"พล.อ.ทนงศักดิ์"เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

คาดเสนอ"พล.อ.ทนงศักดิ์"เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

คาดเสนอ"พล.อ.ทนงศักดิ์"เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

รูปข่าว : คาดเสนอ"พล.อ.ทนงศักดิ์"เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม

คาดเสนอ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2556 ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกลาโหมนัดแรกวันนี้ ( 5ก.ย.) พล.อ.วิทวัส รัชตะนันทน์ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม สละสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเกรงว่าอาจมีผลทางกฎหมายตามมา

ขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ว่า พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก จะได้รับการเสนอชื่อเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่ แทน พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีคำสั่งปรับย้ายไปช่วยราชการที่สำนักรัฐมนตรีว่าการกระทวงกลาโหม

แม้การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2556 จะใช้เวลาประชุมร่วมกันเพียง 1 ชั่วโมง โดย พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ยืนยันสอดคล้องกันว่า การประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

แต่มีรายงานว่า นอกจาก พล.อ.อ.สุกำพล ที่เป็นประธานการประชุมแล้ว ยังมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ,พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก, พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และพล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าร่วมเท่านั้น

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ รองปลัดกลาโหม กระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทน พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม กลับสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากเกรงว่าอาจมีผลทางข้อกฎหมายตามมาหรือไม่

และมีรายงานว่า วาระสำคัญมีวาระเดียว คือ การแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่ ซึ่งคาดว่าน่าจะเสนอชื่อ พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เตรียมทหารรุ่น 11

ขณะที่ตำแหน่งสำคัญอื่น คาดว่าจะมีการเสนอ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เตรียมทหารรุ่น 13 เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ แทน พล.อ.อ.อิทธพร ที่จะเกษียณอายุราชการ

ขณะที่วันนี้ (5 ก.ย.) ศาลปกครองกลางได้นัดคู่กรณีไต่สวนคดี พล.อ.ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคดี พล.อ.เสถียร ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกไปช่วยราชการที่สำนักรัฐมนตรีว่าการกระทวงกลาโหม และขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ไว้ก่อน

แต่ผู้ฟ้อง คือ พล.อ.เสถียรและ พล.อ.ชาตรี มอบหมายให้นายธนพนธ์ ชูชยานนท์ เข้าชี้แจงแทน เช่นเดียวกับผู้ถูกฟ้อง หรือ พล.อ.อ.สุกำพล ก็มอบหมายให้ พล.ต.พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา และ พ.อ.ภานุ พรหมดิเรก ผู้อำนวยการกองนิติธรรม กรมพระธรรมนูญ ชี้แจงแทน

ซึ่งหลักการการพิจารณามี 2 ประเด็น คือ กระทำผิดวินัย หรือ คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่หลังไต่สวนวันนี้ศาลปกครอง รับฟังและเห็นว่าทั้ง 2 ฝ่ายต้องเข้าชี้แจงเพิ่ม ก่อนสรุปว่าจะรับไว้วินิจฉัยและจะมีคำสั่งทุเลาหรือไม่ภายในสัปดาห์นี้


กลับขึ้นด้านบน