ชาวนาเรียกร้องรัฐบาลพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ชาวนาเรียกร้องรัฐบาลพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ชาวนาเรียกร้องรัฐบาลพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

รูปข่าว : ชาวนาเรียกร้องรัฐบาลพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ชาวนาเรียกร้องรัฐบาลพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ตัวแทนชาวนาหลายจังหวัดเรียกร้องรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน มากกว่าการแจกเงินผ่านโครงการรับจำนำข้าวที่เพิ่มรายได้เพียงระยะสั้น ขณะที่นักวิชาการแนะปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรทั้งระบบ เพื่อแก้ปัญหาชาวนาระยะยาว

ตัวแทนชาวนา กรมการข้าว รวมถึงนักวิชาการระดมความเห็น และร่วมกันหาทางออก เพื่อการพัฒนาชาวนา และอุตสาหกรรมข้าวอย่างยั่งยืน โดยตัวแทนชาวนาบางจังหวัดยอมรับว่าโครงการรับจำนำข้าวทำให้ชาวนาบางส่วนได้ประโยชน์จากราคาข้าวที่สูงขึ้น แต่เชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถทำได้ไม่นาน จึงต้องการให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาชาวนาอย่างจริงจัง ทั้งภาคการผลิต การตลาด
 
นายปราโมทย์ วานิชานนท์ อดีตกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และ รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติเห็นตรงกันว่านโยบายรับจำนำข้าวเป็นนโยบายที่เป็นภัยคุกคามต่อชาวนา และอุตสาหกรรมข้าว เพราะรัฐบาลมุ่งสนับสนุนราคาเพียงด้านเดียว แต่ในความเป็นจริงมีชาวนาส่วนน้อยที่ได้รับประโยชน์
 
การที่รัฐบาลอุดหนุนราคาข้าว ทำให้นายทุนกว้านซื้อที่ดินจากชาวนา เพื่อลงทุนปลูกข้าวโดยจ้างเกษตรกรทำนา ซึ่งเงินรัฐที่ใช้ในโครงการรับจำนำส่วนหนึ่งประมาณ 4,000 - 5,000 ล้านบาทจากงบประมาณรับจำนำทั้งหมด 260,000 ล้าน กลับไปอุดหนุนนายทุนแทน
 
นักวิชาการ และเกษตรกรต่างเห็นตรงกันว่าแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนานั้น รัฐบาลควรสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่แข่งขันกับตลาดได้ เช่น ข้าวหอมมะลิ หอมปทุมธานี เนื่องจากราคาของประเทศคู่แข่งต่ำกว่า พัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมให้มีตลาดกลางค้าข้าวชุมชน รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต เช่น การนำเข้าปุ๋ย ยา ค่าเช่าที่นา ที่เพิ่มขึ้น ตามราคาข้าวที่สูงขึ้น
 
สำหรับข้อเสนอทั้งหมดจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคการผลิต และการตลาด จะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติพิจารณาต่อไปเพื่อการแก้ปัญหาระยะยาว


กลับขึ้นด้านบน