จนท.สวนสัตว์เชสเตอร์ของอังกฤษตรวจสุขภาพ "งูเหลือม" ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

จนท.สวนสัตว์เชสเตอร์ของอังกฤษตรวจสุขภาพ "งูเหลือม" ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

จนท.สวนสัตว์เชสเตอร์ของอังกฤษตรวจสุขภาพ "งูเหลือม" ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

รูปข่าว : จนท.สวนสัตว์เชสเตอร์ของอังกฤษตรวจสุขภาพ "งูเหลือม" ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

จนท.สวนสัตว์เชสเตอร์ของอังกฤษตรวจสุขภาพ งูขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปซึ่งมีลำตัวยาว 7 เมตร รับการตรวจสุขภาพที่สวนสัตว์เชสเตอร์ในอังกฤษ

เจ้าหน้าที่7 คนต้องช่วยกันจับเจ้า "บาหลี" งูเหลือมขนาดลำตัวยาว 7 เมตร ซึ่งเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปออกมาจากกรงเพื่อรับการตรวจสแกนหัวใจที่สวนสัตว์เชสเตอร์ในอังกฤษ โดยเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์มีกระดูสันหลังที่สวนสัตว์แห่งนี้ ระบุว่า งูจะได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำตามด้วยการตรวจอุลตร้าซาวด์หัวใจ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจกับงูที่มีขนาดใหญ่เท่านี้

การสแกนหัวใจของเจ้าบาหลี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ศึกษาหัวใจของสัตว์ชนิดต่างๆ โดยต้องมีการวางท่อเหนือหัวของมัน เพื่อให้มันเงียบขณะรับการสแกน


กลับขึ้นด้านบน