"บอร์ดไทยพีบีเอส"ชุดใหม่ ลงนามตั้ง"สมชัย"ผอ.ส.ส.ท.คนใหม่เริ่มงาน 10 ต.ค.นี้

"บอร์ดไทยพีบีเอส"ชุดใหม่ ลงนามตั้ง"สมชัย"ผอ.ส.ส.ท.คนใหม่เริ่มงาน 10 ต.ค.นี้

"บอร์ดไทยพีบีเอส"ชุดใหม่ ลงนามตั้ง"สมชัย"ผอ.ส.ส.ท.คนใหม่เริ่มงาน 10 ต.ค.นี้

รูปข่าว : "บอร์ดไทยพีบีเอส"ชุดใหม่ ลงนามตั้ง"สมชัย"ผอ.ส.ส.ท.คนใหม่เริ่มงาน 10 ต.ค.นี้

กรรมการนโยบายชุดใหม่"ไทยพีบีเอส"เริ่มงานแล้ว ลงนามแต่งตั้ง "สมชัย สุวรรณบรรณ" เป็นผู้อำนวยการคนใหม่ มีผล 10 ต.ค. 55 นี้

วันนี้ (6 ก.ย.) คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ชุดใหม่ จัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกโดยเป็นผู้ที่เพิ่งได้รับคัดเลือกใหม่ 5 คน ได้แก่ นางสมศรี หาญอนันทสุข,ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก และ ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ กรรมการด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุนชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร และ ศ.ดร.ปราณี ทินกร กรรมการด้านบริหาร

ส่วนกรรมการที่ยังอยู่ในวาระอีก 3 คนคือ รศ. มาลี บุญศิริพันธ์ ด้านกิจการสื่อสารมวลชน นายศิริชัย สาครรัตนกุล ด้านบริหารและ ผศ.ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยฯ โดยมีประเด็นสำคัญคือ การเห็นชอบการสรรหา นายสมชัย สุวรรณบรรณ แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท.คนใหม่พร้อมลงนามสัญญาจ้าง ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 260,000 บาท และปรับขึ้นเป็น 300,000 บาทเมื่อผ่านการทดลองงาน โดยระบุช่วงเวลาในการทดลองงาน 6 เดือน  เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2555 – วันที่ 9 ตุลาคม 2559


กลับขึ้นด้านบน