น้ำโขงลดระดับกระทบเรือเดินสินค้า เชื่อเหตุจากการสร้างเขื่อนของจีน

น้ำโขงลดระดับกระทบเรือเดินสินค้า เชื่อเหตุจากการสร้างเขื่อนของจีน

น้ำโขงลดระดับกระทบเรือเดินสินค้า เชื่อเหตุจากการสร้างเขื่อนของจีน

รูปข่าว : น้ำโขงลดระดับกระทบเรือเดินสินค้า เชื่อเหตุจากการสร้างเขื่อนของจีน

น้ำโขงลดระดับกระทบเรือเดินสินค้า เชื่อเหตุจากการสร้างเขื่อนของจีน

หลายจังหวัดยังคงประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ จ.เชียงรายระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ลดลงเริ่มส่งผลกระทบต่อการเดินเรือสินค้าแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการเชื่อว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการสร้างเขื่อนของจีนปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงด้าน จ.เชียงราย ยังคงอยู่ในภาวะตื้นเขิน วัดระดับความลึกได้เพียง 1.9 เมตรเท่านั้น ส่งผลให้บางจุดมีเนินทรายและเกาะแก่ง

นายอรรถพันธ์ รังษี ประธานชมรมผู้ประกอบการค้าเชียงแสน กล่าวว่า การแห้งของแม่น้ำโขงเป็นอุปสรรคต่อการค้าชายแดนอย่างมาก โดยเชื่อว่าปัญหาส่วนใหญ่มาจากจีนสร้างเขื่อน ทำให้น้ำไหลไม่เป็นธรรมชาติ จึงเตรียมการค้าโดยใช้เส้นทางบกในถนนอาร์สามเอ ผ่าน อ.เชียงของ และประเทศลาวไปยังจีนแทน
ด้าน จ.พิจิตร เร่งทำความเข้าใจกับประชาชน เนื่องจากคาดว่าจะยังคงประสบภาวะภัยแล้งต่อเนื่อง โดยน้ำในเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีเพียง 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ขณะที่การระบายออกอยู่ที่วันละประมาณ 70 ล้านลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานจึงปรับแผนการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกใหม่ โดยในพื้นที่เขตชลประทานจะมีการส่งน้ำถึงวันที่ 3 เมษายน

ส่วนนอกเขตชลประทานจะมีการหยุดส่งน้ำกลางเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน จึงขอให้เกษตรกรหยุดการทำนาปรังในครั้งต่อไป
ส่วนปัญหาภัยแล้งที่ จ.นครสวรรค์ ทำให้ประชาชนหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนการทำนา เช่นการปลูกผักอายุสั้น

ขณะที่ จ.เลย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องนำเครื่องสูบน้ำ มาติดตั้งที่ริมแม่น้ำเลยบริเวณ ต.กุดป่อง อ.เมือง เพื่อช่วยเหลือไร่นาที่ขาดแคลนน้ำกว่า 30,000 ไร่ พร้อมสร้างฝายชั่วคราว 419 จุด หลังน้ำในแม่น้ำเลยแห้งขอดกว่าทุกปี โดย จ.เลยประกาศให้ 14 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน