อดีตนายกมาเลฯ-ไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษบนเวทีประชุมวิชาการแก้ปัญหาใต้

อดีตนายกมาเลฯ-ไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษบนเวทีประชุมวิชาการแก้ปัญหาใต้

อดีตนายกมาเลฯ-ไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษบนเวทีประชุมวิชาการแก้ปัญหาใต้

รูปข่าว : อดีตนายกมาเลฯ-ไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษบนเวทีประชุมวิชาการแก้ปัญหาใต้

อดีตนายกมาเลฯ-ไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษบนเวทีประชุมวิชาการแก้ปัญหาใต้ อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย และอดีตนายกของไทย ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งจัดวันนี้ (7 ก.ย.)เป็นวันที่ 2 ที่หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะมีการระดมความคิดเห็นของนักวิชาการทั้งใน และต่างประเทศในภาคบ่ายหาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในช่วงเช้าวันนี้ (7 ก.ย.) ของการประชุมวิชาการนานาชาติ อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายมหาเธร์ โมฮัมหมัด และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีจะร่วมกันแสดงปาฐกาถาพิเศษ ถึงการแก้ปัญหาขัดแย้งทางการเมือง และการสร้างสันติภาพในบริบทของอาเชี่ยน ซึ่งเป็นหัวเรื่องหนึ่งของการจัดประชุมวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ส่วนช่วงบ่ายวันนื้ (7 ก.ย.) นายโนเบิร์ต โรเปอร์ส ผู้อำนวยการองค์กรสนับสนุนสันติภาพเบิร์กฮอฟ จากประเทศเยอรมันจะแสดงปาฐกถาพิเศษ ในเรื่อง พื้นที่กลางเพื่อการสร้างสันติภาพจากคนในภายในบริบทของกระบวนการสันติภาพปัตตานี ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีคนใน ซึ่งเป็นที่คนที่รับรู้หรือเข้าใจปัญหาขัดแย้งในพื้นที่ หรือเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือกลุ่มก่อความไม่สงบ มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการหารือสันติภาพ หรือ peace dialogue (พีช ไดอะล๊อค)

นอกจากนี้ยัง มีนักรัฐศาสตร์, นักคิด และนักสันติวิธี จากหลายประเทศมาร่วมในการเสวนาพูดคุยทำความเข้าใจถึงแนวทางการสร้างสันติภาพ และการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดเสวนากระบวนการสันติภาพปัตตานี คาดหวังว่าการเสวนาในครั้งนี้จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านสันติภาพ

peace dialogue หรือการพูดคุยสันติภาพ เป็นนโยบายข้อหนึ่งในเก้าข้อของสภาความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดแนวทางในการทำงานให้มีการหารือพูดคุยกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่


กลับขึ้นด้านบน