"นักวิชาการ-อดีตผู้นำมาเลเซีย"เห็นพ้องแนวทางเจรจาสันติภาพ จุดเริ่มต้นแก้ปัญหาภาคใต้

"นักวิชาการ-อดีตผู้นำมาเลเซีย"เห็นพ้องแนวทางเจรจาสันติภาพ จุดเริ่มต้นแก้ปัญหาภาคใต้

"นักวิชาการ-อดีตผู้นำมาเลเซีย"เห็นพ้องแนวทางเจรจาสันติภาพ จุดเริ่มต้นแก้ปัญหาภาคใต้

รูปข่าว : "นักวิชาการ-อดีตผู้นำมาเลเซีย"เห็นพ้องแนวทางเจรจาสันติภาพ จุดเริ่มต้นแก้ปัญหาภาคใต้

นักวิชาการด้านสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ อดีตนายกรัฐมนตรี เห็นว่า แนวคิดพูดคุยสันติภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการแก้ไขปัญหาภาคใต้ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่


ระหว่างการประชุมนานาชาติด้านรัฐศาสตร์และสันติศึกษา ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา นายมหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ชื่น ชมบทบาทอาเชียนที่มีส่วนรักษาสันติภาพในภูมิภาคในการเป็นตัวกลางคลี่คลาย ปัญหาขัดแย้งของมาเลเซียมีกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมเรียกร้องให้อาเชี่ยนเข้ามีบทบาทแก้ปัญหาขัดแย้งกรณีหลายชาติในอาเซียนและจีนต่างอ้างกรรมสิทธิครอบครองหมู่เกาะ หรือน่านน้ำในบริเวณทะเลจีนใต้

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ปัญหาขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันและการนำเสนอข่าวสารที่ไม่รอบด้าน ส่วนสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบสิบปี สาเหตส่วนหนึ่งมาจากนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรร

ะหว่างการประชุม มีการเสนอแนวคิดการสร้างพื้นที่กลางเป็นพื้นที่พูดคุยของกลุ่มคนที่มีความเข้าใจสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสันติภาพปัตตานี โดยเห็นว่าแนวคิดพูดคุยสันติภาพ หรือ peace dialogue เป็นแนวทางช่วยแก้ปัญหาขัดแย้งในพื้นที่

ขณะที่นายโชคชัย วงศ์ตานี สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสันติวิธีนักวิชาการจากไทยและต่างประเทศ ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีคนใน ซึ่งเป็นที่คนที่รับรู้หรือเข้าใจปัญหาขัดแย้งในพื้นที่ หรือเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ กลุ่มก่อความไม่สงบ มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการหารือสันติภาพ ซึ่งข้อเสนอนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายแก้ปัญหาภาคใต้ของของสภาความมั่นคงแห่งชาติ


กลับขึ้นด้านบน