นายกรัฐมนตรียึดแนวพระราชดำริ แก้ปัญหาชายแดนใต้

นายกรัฐมนตรียึดแนวพระราชดำริ แก้ปัญหาชายแดนใต้

นายกรัฐมนตรียึดแนวพระราชดำริ แก้ปัญหาชายแดนใต้

รูปข่าว : นายกรัฐมนตรียึดแนวพระราชดำริ แก้ปัญหาชายแดนใต้

นายกรัฐมนตรียึดแนวพระราชดำริ แก้ปัญหาชายแดนใต้ นายกรัฐมนตรีระบุในรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” พูดถึงการแก้ไขปัญหาภาคใต้ ยึดแนวทางพระราชดำริ คู่การพัฒนา ใช้กฎหมาย แบบสันติวิธี และเป็นธรรม ขอเวลาให้ทุกหน่วยงานทำงานเพื่อแก้ปัญหา

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ย้ำในรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” ถึงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นปัญหาระยะยาว ต้องแก้ไขพร้อมทำความเข้าใจ โดยยึดแนวพระราชดำริ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ทั้งนี้ รัฐบาลยังใช้แนวทางการปฏิบัติแบบเดิม แต่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหามากขึ้น ในการดูแลความมั่นคง ปลอดภัย ควบคู่การพัฒนา พร้อมทั้งจะเน้นมาตรการเชิงรุก ด้านการติดตามข่าวสาร การเยียวยา การสร้างอาชีพควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งจะเน้นเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย แบบสันติวิธี เป็นธรรมและสงบ

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงถึงการดำเนินการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะเน้นการพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความเสมอภาคมากขึ้น ทั้ง 4 ด้าน คือ สร้างอาชีพ, เพิ่มคุณภาพชีวิต, พัฒนาบทบาทสตรี และร่วมกันพัฒนาศักยภาพ ซึ่งที่ผ่านมามีสมาชิกแล้วกว่า 8 ล้านคน และในอนาคตจะวางแผนสมาชิก เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น โดยที่ผ่านมามีการเฉลี่ยกองทุนไปแล้ว จังหวัดละ 100 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน