“นิพนธ์” แนะตั้งศูนย์เตือนภัยแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน

“นิพนธ์” แนะตั้งศูนย์เตือนภัยแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน

“นิพนธ์” แนะตั้งศูนย์เตือนภัยแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน

รูปข่าว : “นิพนธ์” แนะตั้งศูนย์เตือนภัยแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน

“นิพนธ์” แนะตั้งศูนย์เตือนภัยแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามาตรการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มของกระทรวงพาณิชย์ที่เตรียมเสนอให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติวันพรุ่งนี้ ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง พร้อมแนะนำ ตั้งศูนย์เตือนภัยเพื่อวิเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศ และปริมาณผลผลิตปาล์มล่วงหน้านางพรทิวา นาคาศัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มที่จะนำเข้าจำนวน 120,000 ตันให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติในวันพรุ่งนี้ (22ก.พ.) โดยขอให้อนุญาตนำเข้าน้ำมันปาล์มโดยภาคเอกชน และห้ามส่งออกเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการในประเทศ, นำเข้าน้ำมันปาล์มสำเร็จรูปแทนน้ำมันปาล์มดิบแยกไข, ให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่าง หากราคาขายปลีกเกินขวดละ 47 บาท รวมทั้งให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการนำเข้าน้ำมันปาล์มระดับชาติที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ขณะที่นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวถึงการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มของกระทรวงพาณิชย์ที่เตรียมเสนอวันพรุ่งนี้ว่า ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะการชดเชยส่วนต่างราคาขายปลีก นอกจากนี้ ยังเสนอว่ารัฐบาลควรตั้งศูนย์เตือนภัยเพื่อวิเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศ หรือปริมาณผลผลิตปาล์มล่วงหน้า และสถานการณ์ตลาด รวมทั้งควรกำกับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนให้เกิดความเป็นธรรม

ด้านนายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม กล่าวว่า รัฐบาลควรเร่งทยอยนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ราคาในประเทศปรับลดลง เพราะว่าการนำเข้าล็อต 2 ที่ล่าช้าทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงขึ้นกิโลกรัมละ 4-5 บาท


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน