ตรวจสอบปัญหางบกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ตรวจสอบปัญหางบกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ตรวจสอบปัญหางบกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

รูปข่าว : ตรวจสอบปัญหางบกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ตรวจสอบปัญหางบกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คณะกรรมาธิการ การพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหางบประมาณกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าให้ข้อมูลแก่ คณะกรรมาธิการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร ที่ศาลากลาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาที่กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยแม่เมาะร้องเรียนการใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

จากการรับฟังความคิดเห็นพบว่า ยังมีความขัดแย้ง และสับสนเกี่ยวกับการวินิจฉัยระเบียบของการจัดสรรเงินสนับสนุน โดยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะฯ เห็นว่า ไม่ควรสนับสนุนเป็นเงิน แต่ให้สนับสนุนเป็นโครงการแทน เพื่อสามารถตรวจสอบความยั่งยืน ของเงินที่สนับสนุนได้  ขณะที่คณะกรรมาธิการการพลังงานเห็นว่า การพิจารณาดังกล่าว อาจขัดกับระเบียบ และวัตถุประสงค์ของระเบียบกองทุนฯ ที่ระบุว่าเพื่อเยียวยา ชดเชย ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

เบื้องต้นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้กลุ่มชาวบ้านแต่ละกลุ่ม ร่วมกันประชุมเพื่อหาทางออก ก่อนยื่นเรื่องไปยัง คณะกรรมระดับตำบล และอำเภอเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง


กลับขึ้นด้านบน