"กรมปศุสัตว์" ยืนยันไทยปลอดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่

"กรมปศุสัตว์" ยืนยันไทยปลอดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่

"กรมปศุสัตว์" ยืนยันไทยปลอดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่

รูปข่าว : "กรมปศุสัตว์" ยืนยันไทยปลอดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่

กรมปศุสัตว์ยืนยันไทยปลอดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ พร้อมเฝ้าระวังการระบาดและบังคับใช้มาตรการควบคุมการระบาดตามแนวชายแดนอย่างรัดกุม หลังเวียดนามพบการระบาดเชื้อหวัดนกรอบใหม่ ซึ่งอาจกลายพันธุ์และมีความรุนแรงมากขึ้น

สื่อต่างประเทศ รายงานว่า เวียดนามอาจกำลังเผชิญปัญหาการระบาดเชื้อไข้หวัดนก ซึ่งอาจกลายพันธุ์จาก H5N1 และกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วใน 6 เมืองทางตอนเหนือและกลางของเวียดนาม โดยรัฐบาลเวียดนาม อยู่ระหว่างทดลองวัคซีนที่ใช้ สามารถป้องกันการติดต่อสู่คนได้มากน้อยเพียงใด พร้อมกับสั่งฆ่าสัตว์ปีกไปแล้วเกือบ 200,000 ตัว เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อดังกล่าวแล้ว

ขณะที่นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ยังไม่พบการระบาดเชื้อไข้หวัดนก ทั้งสายพันธุ์ H5N1 และสายพันธุ์ใหม่ หลังระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากประเทศที่มีข่าวพบการแพร่ระบาดเชื้อไข้หวัดนก ไม่น้อยกว่า 10 ประเทศ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยานพาหนะบริเวณด่านกักสัตว์และตามแนวชายแดน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของสำนักงานอาหารและอนามัยสัตว์ สหภาพยุโรป นำเข้าผลิตภัณฑ์และไก่สดจากไทย ตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา


กลับขึ้นด้านบน