"ยิ่งลักษณ์" หารือ "ผู้นำมาเลย์"แก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

"ยิ่งลักษณ์" หารือ "ผู้นำมาเลย์"แก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

"ยิ่งลักษณ์" หารือ "ผู้นำมาเลย์"แก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รูปข่าว : "ยิ่งลักษณ์" หารือ "ผู้นำมาเลย์"แก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ก่อนเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคี 3 ประเทศ ประกอบด้วย มาเลเซีย ชิลี และสหพันธรัฐรัสเซีย โดยในการนี้ได้นำปัญหากลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย โดยทั้ง 2 ประเทศจะเน้นความร่วมมือในการป้องกัน และพัฒนา เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น

หลังจากเดินทางถึง นครวลาดิวอสต็อก สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 20 โดยกำหนดการช่วงเช้านายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับ 3 ผู้นำเขตเศรษฐกิจ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประธานาธิบดีชิลี และ ประธานาธิบดีรัสเซีย เจ้าภาพจัดการประชุม

สำหรับสาระสำคัญของการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เป็นเรื่องกรณีที่กลุ่มก่อความไม่สงบนำธงชาติมาเลเซียไปติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่ง 2 ประเทศพร้อมให้ความร่วมมือต่อการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนร่วมกัน โดยจะเน้นการป้องกัน และเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น

รวมถึงจะมีการแก้ปัญหาบุคคล 2 สัญชาติ ซึ่งต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุด รวมทั้งการพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี หารือกับประธานาธิบดีเซบัสเตียน ปิเญราแห่งชิลี และปิดท้ายการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมีย ปูตินแห่งรัสเซีย ผู้นำประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในครั้งนี้ ซึ่งสาระสำคัญของการหารือทั้ง 2 ประเทศ จะให้ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนมากขึ้น หลังการเปิดเขตการค้าเสรี

จากนั้นนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรฐกิจเอเปค ที่มีหัวข้อการประชุม คือ การรวมตัวเพื่อเติบโต สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความมั่งคั่ง ใน 4 ประเด็นหลัก คือ การเปิดเสรีการค้า การลงทุน และการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อถือได้ และความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างมีนวัตกรรม


กลับขึ้นด้านบน