ล่ารายชื่อคัดค้าน"วัดธรรมกาย"ขึ้นทะเบียน"วัดดอนสวรรค์"เป็นวัดร้าง

ล่ารายชื่อคัดค้าน"วัดธรรมกาย"ขึ้นทะเบียน"วัดดอนสวรรค์"เป็นวัดร้าง

ล่ารายชื่อคัดค้าน"วัดธรรมกาย"ขึ้นทะเบียน"วัดดอนสวรรค์"เป็นวัดร้าง

รูปข่าว : ล่ารายชื่อคัดค้าน"วัดธรรมกาย"ขึ้นทะเบียน"วัดดอนสวรรค์"เป็นวัดร้าง

ล่ารายชื่อคัดค้าน กรณีการขึ้นทะเบียนวัดเกาะดอนสวรรค์ เนื้อที่ 85 กลางทะเลสาบหนองหาร อ.เมือง จ.สกลนคร และมีการยื่นขอออกโฉนดเพื่อเป็นที่ธรณีสงฆ์ครอบครองโดยวัดธรรมกาย ก็ทำให้วัดธรรมกายออกแถลงการณ์ชี้แจงว่าการออกโฉนดไม่เกี่ยวกับวัด ขณะที่เครือข่ายภาคประชาสังคม ในนามกลุ่มรวมใจไทสกลนคร ออกแถลงการณ์คัดค้านการออกโฉนดโดยระบุว่า เกาะดอนสวรรค์เป็นมรดกของชาวสกลนคร พร้อมทั้งเตรียมล่ารายชื่อเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครระงับการออกโฉนด


ตัวแทนกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนใน จ.สกลนคร ในนามกลุ่มรวมใจไทสกลนคร ออกแจกแถลงการณ์คัดค้านการขอขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่เกาะกลางทะเลสาบหนองหาร อ.เมือง จ.สกลนคร ให้เป็นวัดร้าง พร้อมทั้งยื่นขอออกโฉนด 85 ไร่ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ครอบครองโดยวัดธรรมกาย โดยในแถลงการณ์ ระบุว่า เกาะดอนสวรรค์ ถือเป็นมรดกตกทอด ชาว จ.สกลนครจึงขอคัดค้านการออกโฉนดที่ดินบนเกาะดอนสวรรค์ เพราะเกรงว่าที่สาธารณะแห่งนี้จะตกอยู่ในมือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ส่วนบรรยากาศที่ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลนครสกลนคร ซึ่งเป็นสถานที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยกรณีการขอออกโฉนดเกาะดอนสวรรค์ในช่วงค่ำวันนี้ ( 8 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ พร้อมตั้งโต๊ะล่ารายชื่อคัดค้านการออกโฉนดก่อนนำไปยื่นกับ นายจรินทร์ จักกะพาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งขณะนี้เริ่มมีประชาชนทยอยมาร่วมงานแล้ว

การขอขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์ เป็นวัดร้าง และขอออกโฉนดที่ดินรวม 85 ไร่ เป็นมติของคณะสงฆ์ภาค 8 ซึ่งดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากภายในวัดไม่มีพระสงฆ์มาจำพรรษา ทำให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ยื่นขอออกโฉนดกับสำนักงานที่ดินจังหวัด

ทั้งนี้ก็เพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาสามารถเข้าไปทำนุบำรุงวัดได้แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีพระจากวัดธรรมกายกว่า 30 รูปเข้ามาจำพรรษา พร้อมทั้งมีการก่อสร้างโบสถ์ ศาลา และกุฏิ พร้อมปักป้ายว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ ห้ามบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต

ทำให้ระยะหลังประชาชนไม่สามารถเดินทางไปเกาะดอนสวรรค์ได้การยื่นออกโฉนดเกาะดอนสวรรค์เนื้อที่ 85 ไร่ กลางทะเลสาปหนอหารซึ่งกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ผ่านทางสังคมออนไลน์ รวมทั้งมีชาว จ.สกลนครบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยเริ่มออกมาคัดค้าน ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งชะลอการออกโฉนดจนกว่าจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ขณะที่ พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดธรรมกาย ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า การยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่นั้น เป็นสิทธิของทางการคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครเอง ไม่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย


กลับขึ้นด้านบน