ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐของ"เเรงงานนอกระบบ"

ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐของ"เเรงงานนอกระบบ"

ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐของ"เเรงงานนอกระบบ"

รูปข่าว : ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐของ"เเรงงานนอกระบบ"

ปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐของ เเรงงานนอกระบบถือเป็นเเรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ เเต่กลับพบว่า พวกเขาไม่ได้รับการคุ้มครองการทำงาน เเละไม่มีสวัสดิการ เเม้ว่ากฏหมายประกันสังคม มาตรา 40 จะให้สิทธิประโยชน์กับเเรงงานกลุ่มนี้ เเต่ยังพบว่า ยังขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร


นายบุญเสริม สมพงษ์ ประธานกลุ่มเเท็กซี่อาสาพัฒนาเเรงงานนอกระบบ เล่าถึงปัญหาและผลกระทบจากการทำงานที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะสิทธิการเข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานจากภาครัฐ ซึ่งพบว่าคนขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครกว่า 150,000 คน ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆบุญเสริม ยังเผยว่า รายได้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลัง ทำให้พวกเขาต้องทำงานควงกะขับรถเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะต้องเสี่ยงอันตรายจากการประกอบอาชีพ

สอดคล้องกับที่ วรรณดี สมจารี เเม่ค้าหาบเร่ เเผงลอย ตลาดโบ๊เบ๊ กทม.เผยว่า อาชีพค้าขายมีรายได้ไม่เเน่นอนนัก นอกจากต้องคอยเป็นกังวลเรื่องเจ้าหน่าที่ เทศกิจ เพราะเธอขายของอยู่นอกจุดผ่อนผันแล้ว ยังต้องคอยระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยจากรถที่วิ่งไปมาบนถนน เเละการเข้าไม่ถึงสิทธิการคุ้มครองจากภาครัฐ ทำให้เธอรู้สึกไม่มั่นคง

เเม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเเละนโยบาย เพื่อให้เเรงงานนอกระบบ เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้วยการจ่ายเงินตามความสมัครใจในมาตรา 40 ของกฎหมายประกันสังคม และกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ แต่การเข้าไม่ถึงสวัสดิการและการคุ้มครองจากภาครัฐรวมถึงเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร ทำให้แรงงานนอกระบบซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ ถูกละเลยสิทธิควรจะพึงมีพึงได้

ปัจจุบันมีการออกกฏหมายรวมถึงการจัดทำเเผนยุทธศาสตร์ เเละเเผนปฏิบัติการประจำปี ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเเรงงานนอกระบบ เเต่ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงาน ยังพบข้อบกพร่องหลายจุด นโยบายบางส่วนจึงยังไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้


กลับขึ้นด้านบน